Kovács András György: Piacszabályozás és jogorvoslat

Szerző: Bartóki-Gönczy Balázs,
Dátum: 2013. június 22., 00:00
Kategória: ,

Hálás feladat egy olyan monográfia recenziója, mely nemcsak a hálózatos iparágakkal kapcsolatos piacszabályozás átfogó képének megalkotásához járul hozzá, de alapos érveléssel alátámasztott kritikája nagy haszonnal bírhat a gyakorlati jogalkalmazás területén is, de lege ferenda javaslatai pedig a jogalkotó számára is megfontolandóak lehetnek. Egyetértve a könyvet ajánló Nagy Csongor Istvánnal, a mű komoly mértékben hozzájárul a hálózatos iparágak […]

Bővebben...

Takács Róbert: Politikai újságírás a Kádár-korban Hatalom és újságírás viszonya, 1956–1988.

Szerző: Paál Vince,
Dátum: 2012. december 22., 00:00
Kategória: ,

Takács Róbert könyve egy olyan korba vezeti az olvasót, amelyben tömegkommunikáció eszközeit kizárólag az állampárti vezetés birtokolta, és azokat saját hatalmi-ideológiai céljainak szolgálatába állította; egy olyan korba, amelyben „a legnagyobb napilap még 700 000 példányban jelent meg, volt olyan hetilap, amelyből egymillió példányra volt igény, és a vasárnap esti poli­tikai műsort (A Hét) akár hárommillióan […]

Bővebben...

Koltay András – Nyakas Levente (szerk.): Magyar és európai médiajog

Szerző: Szeghalmi Veronika,
Dátum: 2012. december 22., 00:00
Kategória: ,

Az európai demokráciákban a véleménynyilvánítás szabadsága és a sajtószabadság tág teret enged a kommunikáció szabad folyásának, azonban ez a szabadság, a szabadságjogok között betöltött kitüntetett szerepe ellenére sem korlátlan. Így a kérdés nem úgy merül fel, hogy a média területét szükséges-e szabályozni, hanem a figyelem sokkal inkább arra irányul, hogy a szabályozásnak hol húzzuk meg […]

Bővebben...

Bodó Balázs: A szerzői jog kalózai

Szerző: Ujhelyi Dávid, Varga Ádám,
Dátum: 2012. június 22., 00:00
Kategória: ,

Az interneten keresztül megvalósuló szerzői jogsértések megítélése napjainkban kimagasló érdeklődésre tart számot. Ennek okán bőséges a téma szakirodalma, számos tudományos igényű munka is napvilágot látott már az utóbbi években. Határterületi kérdésről van szó, amely a polgári joggal és a büntetőjoggal foglalkozó kutatók számára egyaránt kihívást jelent, azonban a témakör nemcsak a jogtudomány képviselői számára izgalmas, hanem a közgazdaság-tudománnyal, műszaki […]

Bővebben...

Gyenge Anikó: A szerzői jogi korlátozások és a szerzői jog emberi jogi háttere

Szerző: Pogácsás Anett,
Dátum: 2012. június 22., 00:00
Kategória: ,

„A művészeti alkotás soha nem létezett elődök, inspiráló vagy éppen vetélkedő kortársak hatásai nélkül, de sosem élt közönség hiányában sem” – kezdi Grad-Gyenge Anikó 2010-ben megjelent kötetét, melynek alapjául doktori disszertációja szolgált. A szerző tehát már a bevezető gondolatok között utal arra, hogy a közönség nem egyszerűen műélvező tömeget jelent, hanem a szellemi alkotások kapcsán […]

Bővebben...

Székely László: A személyiségi jogok hazai elmélete. A forrásvidék

Szerző: Lábady Tamás,
Dátum: 2012. június 22., 00:00
Kategória: ,

Székely László könyvét végigolvasva, az opponens is átélte – ahogy ez a Szerzővel is minden bizonnyal megtörtént – annak a schwarzwaldi parasztembernek a bensőséges élményét, aki kiment a Feketeerdőbe, rátette a kezét a forrás vizére, és úgy érezte, hogy a Duna folyamát tartotta a kezében. És ez akkor is így van, ha először csak a […]

Bővebben...

Des Freedman: A médiapolitika mint közpolitika

Szerző: Szeghalmi Veronika,
Dátum: 2012. június 22., 00:00
Kategória: ,

Des Freedman könyve a politikai hatalom és a médiában érdekelt egyéb szereplők, valamint a média valódi viszonyainak feltárására törekszik. A mű hazai piacon való megjelenése a médiapolitikai elemzések hasznos alapja lehet. A szerző az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság médiarendszerét kiemelve áttekintést nyújt a médiapolitika működésének dinamikájáról, a médiapolitikai kezdeményezések tudatosságáról és annak okairól. […]

Bővebben...
In Medias Res