Smuk Péter: Magyar és európai pártjog

Szerző: Varga Árpád,
Dátum: 2018. december 18., 18:35
Kategória: ,

A politikai pártok működésének, felépítésének és belső szabályozási profiljainak elemzése összetett kérdés. A kutatónak széles körű ismeretekkel kell rendelkeznie a vizsgálni kívánt pártrendszerről, a politikatörténeti hagyományokról, a vizsgált államok geopolitikai helyzetéről, számos informális politikai alkuról, valamint az alkotmányos és jogalkotási kívánalmak összetett folyamatairól annak érdekében, hogy hiánypótló politikatudományi írást állítson össze. Smuk Péter, a Széchenyi […]

Bővebben...

Robert C. Post: A szólásszabadság amerikai hagyományának magyarázata. Joggyakorlat alkotmányos értékek és a társadalmi kontextus ölelésében

Szerző: Török Bernát,
Dátum: 2018. július 4., 13:29
Kategória: ,

A szólásszabadság amerikai irodalmának gazdagsága párját ritkítja. Jól mutatja ezt a jelen kötetet befogadó tudományos könyvsorozat több korábbi kiadványa is.1 Nincs még egy diskurzus, amely oly régóta, oly sok résztvevővel és az érintett kérdések oly sokszínűségében vitatkozna a véleménynyilvánítás témájáról, mint a tengerentúli szakértők eszmecseréje. Ennek eredendő oka nyilvánvalóan a szólás- és sajtószabadságnak az Egyesült […]

Bővebben...

Tófalvy Tamás új köteteiről

Szerző: Papp János Tamás,
Dátum: 2017. december 22., 00:00
Kategória: ,

Tófalvy Tamás: A digitális jó és rossz születése – Technológia, kultúra és az újságírás 21. századi átalakulása (Budapest, L’Harmattan, 2017. 280 oldal, ISBN 978 963 414 295 9) Tófalvy Tamás: Túl a szubkultúrán, és vissza – Populáris színterek, műfajok és az internet (Miskolc, Műút Könyvek, 2017. 210 oldal, ISBN 978 615 5355 20 2) Az […]

Bővebben...

James Curran: Média és demokrácia

Szerző: Nyakas Levente,
Dátum: 2017. június 22., 00:00
Kategória: ,

A Wolters Kluwer kiadó médiajogi és médiatudományi tárgyú könyvsorozatának fontos részét képezi James Curran Média és demokrácia című műve, mely a médiának a politikai hatalommal kapcsolatos, végső soron pedig a demokratikus működésben betöltött szerepét vizsgálja különböző aspektusból. A kötet médiakritikai szemléletben íródott. A kritika fő tárgya – hasonlóan a sorozatban megjelent több műhöz1 is – a sajtószabadságról alkotott […]

Bővebben...

Kevin Saunders: Free Expression and Democracy

Szerző: Koltay András,
Dátum: 2017. június 22., 00:00
Kategória: ,

A kifejezés szabadságának szakirodalma elképesztően gazdag, a világ minden táján élénk párbeszédet folytatnak egymással a téma kutatói. Még bizonyos nemzetek feletti trendeket, közösen vallott elveket is azonosítani lehet, amelyek a kifejezés szabadságának korlátaira vonatkoznak. Egy kalap alá szokás venni a „nyugati világ” államait, amelyek jogrendszere sok tekintetben ­hasonló válaszokat ad a szabadság határainak megvonását illető […]

Bővebben...

Koltay András – Török Bernát (szerk.): Sajtószabadság és médiajog a 21. század elején 3.

Szerző: Klein Tamás,
Dátum: 2017. június 22., 00:00
Kategória: ,

A sajtószabadság és médiajog legújabb kihívása és az azokra adható megoldási javaslatok Egy kiváló együttműködés legújabb termésével ismerkedhet meg az olvasó, ha kezébe veszi a Koltay András és Török Bernát szerkesztésében megjelenő Sajtószabadság és médiajog a 21. század elején 3. című kötetet. A tavaly ötéves fennállását ünneplő Médiatudományi Intézet, amely a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa […]

Bővebben...

Robert A. Kahn: A gyűlölet szabadsága – Amerikai és európai perspektívák

Szerző: Robert A. Kahn,
Dátum: 2017. június 22., 00:00
Kategória: ,

Tiltani kell-e a gyűlöletbeszédet? Más választ adunk-e, ha a gyűlöletbeszéd nép­irtástagadásban nyilvánul meg (feltéve, hogy a népirtás tagadása a gyűlöletbeszéd egy formája)? A társadalom gyűlöletbeszéddel kapcsolatos jogi toleranciája azt jelenti-e, hogy a társadalomnak jóvá kell hagynia bizonyos sértő beszédaktusokat? Például az egyesült államokbeli újságok az Első Alkotmánykiegészítés alapján kötelesek voltak-e közzétenni a dán karikatúrákat? Mi […]

Bővebben...

Eric Barendt: Anonymous Speech: Literature, Law and Politics

Szerző: Koltay András,
Dátum: 2017. június 22., 00:00
Kategória: ,

Az elmúlt évtizedekben a szólásszabadság hatókörének növekedésével, az új kommunikációs eszközök kialakulásával egyre gyarapodott a szólásszabadságból levezethető egyes részjogosultságok köre is. Izgalmas kérdés, hogy milyen további részjogok vezethetők le a szólás vagy a sajtó szabadságából. Európában ma már vitán felül áll például, hogy a médiának joga van információforrásai kilétét titokban tartani, ezt a legtöbb államban […]

Bővebben...

Paul Kearns: A művészet szabadsága. Esszék a jogi cenzúra és a kultúra kapcsolatáról

Szerző: Cseporán Zsolt,
Dátum: 2017. június 22., 00:00
Kategória: ,

A szerző a 2013-ban megjelent, Freedom of Artistic Expression – Essays on Culture and Legal Censure1 című kötetében nehéz feladatra vállalkozott: a művészi kifejezések jogi aspektusainak komplex bemutatására. Ennek forrását és egyben keretét a szerző a tárgyban – ti. a művészet szabadsága – korábban megjelentetett, közel másfél évtizedes munkássága adta. A mű – a szerző bevallása szerint […]

Bővebben...

Buzinkay Géza: A magyar sajtó és újságírás története a kezdetektől a rendszerváltásig

Szerző: Paál Vince,
Dátum: 2016. december 22., 00:00
Kategória: ,

Hiánypótló munka Buzinkay Géza könyve, mert ez idáig nem volt a magyar sajtó történetét a kezdetektől az ezredfordulóig feldolgozó monografikus összefoglaló munka. A Magyar Tudományos Akadémia A Magyar sajtó története (főszerk. Szabolcsi Miklós, Budapest, Akadémiai, 1979–1985) című többkötetes feldolgozása csak 1892-ig tárgyalja a magyar sajtó történetét, az azt követő időszakok vonatkozásában a vállalkozás nem folytatódott. Többen több […]

Bővebben...
In Medias Res