Gosztonyi Gergely – Cenzúra Arisztotelésztől a Facebookig: a közösségi média tartalomszabályozási gyakorlatának komplexitása

Szerző: Gyetván Dorina,
Dátum: 2023. január 9., 12:59
Kategória: ,

A felületes olvasó a címből első látásra azt gondolhatná, hogy egyszerű történeti áttekintést fog kapni a cenzúrának az idők során változó megjelenési formáiról, azonban ha gondosabban áttekintjük a könyv tartalmát, hamar rájövünk, hogy ennél jóval többről van szó.

Bővebben...

Török Bernát – Ződi Zsolt (szerk.): A mesterséges intelligencia szabályozási kihívásai

Szerző: Kiss Laura Olga,
Dátum: 2021. december 21., 11:07
Kategória: ,

A technika rohamos fejlődésével napról napra aktuálisabb a kérdés: mihez kezdünk nemzeti, nemzetközi és főként társadalmi szinten a mesterséges intelligencia által teremtett új világgal, mely technológia nemcsak hogy a kapuban áll, hanem már itt és most észrevétlenül velünk van, és befolyásolja mindennapjainkat? A mesterséges intelligencia jogrendszerre gyakorolt hatása gyakran leszűkül a már unásig ismert önvezetőautó-dilemmára, […]

Bővebben...

Klein Tamás: Sajtószabadság és demokrácia

Szerző: Udvary Sándor,
Dátum: 2020. december 21., 17:14
Kategória: ,

Klein Tamás 2010 óta aktív kutatója és szerzője az alkotmányjognak, különösen a sajtószabadság alapjogának és a kapcsolódó jogterületeknek, például a média-, a cyber- és a robotjognak. A szerző 2019-ben megvédett PhD-disszertációja kiegészített, kibővített formában 2020-ban jelent meg a Gondolat és a Dialóg Campus kiadók közös gondozásában Sajtószabadság és demokrácia címmel. A kötet alcíme már jobban orientálja […]

Bővebben...

Paul Bernal: The Internet, Warts and All. Free Speech, Privacy and Truth

Szerző: Koltay András,
Dátum: 2020. július 4., 09:54
Kategória: ,

Már a kötet címe is felkelti az érdeklődést: hogy kerül egymás mellé korunk legmodernebb kommunikációs technológiája és Oliver Cromwell gyakran idézett mondása? A valódi ok az, hogy a szerző árnyalt, jót-rosszat egyaránt magába foglaló könyvet írt az internetről. A (nem is olyan) rejtett szellemesség a címválasztásban pedig abban érhető tetten, hogy Cromwell e mondása, amelyet […]

Bővebben...

Kiss Tibor – Parti Katalin – Prazsák Gergő: Cyberdeviancia

Szerző: Varga Árpád,
Dátum: 2020. július 4., 09:52
Kategória: ,

Az internet megjelenése és a társadalmi kapcsolatok technicizálódása olyan szerkezeti válto­zásokat indított el, amiről a tudomány minden területének ismeretekkel kell rendelkeznie. Az átalakulás következtében a virtuális térrel, a hálózatokkal és a technológiával – a társadalomtudományoktól egészen a természettudományokig – számtalan értekezés foglalkozik. A virtuális tér e rohamos terjeszkedésének vizsgálatába illeszkedik a Kiss Tibor, Parti Katalin […]

Bővebben...

Klestenitz Tibor: Fejezetek az egyházi sajtó történetéből

Szerző: Paál Vince,
Dátum: 2020. július 4., 09:47
Kategória: ,

A teljes kép sok apró darabból áll össze, és annál pontosabb kép alkotható, minél több részletét ismerjük. Klestenitz Tibor tanulmánykötete számos mozaikdarabbal gazdagítja a hazai egyházi sajtótörténet-írást. A kötetben öt tanulmány a dualizmus kora és az első világháborút követő ­átmeneti időszak sajtótörténetének egy-egy szeletével foglalkozik, az utolsó három, terjedel­mesebb tanulmány pedig a Bangha Béla jezsuita […]

Bővebben...

Koltay András: Az új média és a szólásszabadság

Szerző: Sorbán Kinga,
Dátum: 2019. december 19., 10:07
Kategória: ,

Különös, hogy kialakulását tekintve éppen az egyik legrégebben megfogalmazott alapjog – a szólásszabadsághoz való jog – az, amely még a 21. század jelentősen felgyorsult és technicizált világában is képes újabbnál újabb kérdések felvetésére késztetni a területen jártas jogászokat és a téma iránt érdeklődő polgárokat egyaránt. A modern technológia és az évszázados múltra visszatekintő alapjog találkozásának összefüggéseiről, az […]

Bővebben...

Török Bernát: Szabadon szólni, demokráciában. A szólásszabadság magyar doktrínája az amerikai jogirodalom tükrében

Szerző: Koltay András,
Dátum: 2018. december 18., 18:37
Kategória: ,

A kötet a szerző sikerrel megvédett doktori disszertációjára épül, amely már eredeti állapotában is messze meghaladta a doktori disszertációktól szokásosan elvárt minőséget, tartalmában, stílusában, eredetiségében egyaránt; kiforrott munka, a szerző sokéves elméleti kutakodásának és gyakorlati tevékenységének foglalata. A kötet tehát teljes értékű monográfia, nem pedig első bátrabb szárnypróbálgatás. Török a szólásszabadság kutatója és gyakorlati művelője […]

Bővebben...

Ződi Zsolt: Platformok, robotok és a jog. Új szabályozási kihívások az információs társadalomban

Szerző: Bartóki-Gönczy Balázs,
Dátum: 2018. december 18., 18:36
Kategória: ,

Ződi Zsolt rendkívül bátor és elismerésre méltó vállalkozásba kezdett, amikor kutatása fóku­szába az információs társadalom legizgalmasabb jelenségeinek jogra gyakorolt hatását állította. A legújabb technológiák jogi elemzését ugyanis számos tényező nehezíti. Először is a társadalmi viszonyokat befolyásoló technológia fejlődése olyan ütemben zajlik, hogy nemcsak a merev és tradíciókon alapuló jogalkotás képtelen akár csak a ‘nyomkövetésre’, de a […]

Bővebben...
In Medias Res