Szerzőknek

Az „In Medias Res” médiajog-tudományi folyóirat szerkesztésére vonatkozó elvek, szabályok

Az In Medias Res című médiajog-tudományi folyóirat 2012 júliusától évente két alkalommal jelenik meg. A folyóirat várja a tudományos igényű, a szólás- és sajtószabadság, valamint a médiaszabályozás tárgyában született kéziratokat. A folyóirat tudományos gyűjtőhellyé és szakmai fórummá kíván válni.

A folyóirat rovatainak felosztása a következő:

  • Tanulmányok (elméleti elemzést tartalmazó írások),
  • Fórum (a gyakorlat bemutatásának igényével írt cikkek),
  • Könyvismertetés (a médiatudomány területén megjelent újabb publikációk bemutatása).

A tanulmányokat a szerkesztésre vonatkozó előírásoknak megfelelően kell eljuttatni a szerkesztőséghez a sorban.kinga@uni-nke.hu vagy a szikora.tamas.attila@nmhh.hu e-mail-címre.

A szerkesztőség fenntartja a jogot arra, hogy az írásokat ne feltétlenül beérkezési sorrendben jelentesse meg.

Az egyes számok lapzártája a következő:

  • első szám: április 30.
  • második szám: szeptember 30.

A kéziratokra vonatkozó részletes formai követelményeket az itt letölthető PDF dokumentum tartalmazza.

In Medias Res