Ződi Zsolt

E-mail: zodi.zsolt@uni-nke.hu Tudományos főmunkatárs, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Eötvös József Kutatóközpont, Információs Társadalom Kutatóintézet


A járvány, a jogi szféra és a technológia

Dátum: december 21, 2020 5:15 du.
Kategória: ,

1. Bevezetés A Covid–19-járvány komolyan kihatott a jogi szféra működésére, és felfogható egyfajta hatalmas kísérletként is, amelyet a világ minden országában csaknem egyszerre folytattak (és folytatnak most is), és amely voltaképp arról szól, hogy lehetséges-e személyes jelenlét nélkül vagy ­minimális személyes jelenléttel működtetni a jogrendszert. Ez a „kísérlet” egy sor stratégiai, jogpoli­tikai, sőt jogelméleti kérdést […]

Bővebben...

Kódokba zárt jog

Dátum: december 18, 2019 10:26 de.
Kategória: ,

1. Bevezetés Az új, audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló (AVMS) irányelv1 többféle újítása között az egyik legfontosabb, hogy kiterjesztette hatályát a videómegosztó platformokra is, kötelezve őket arra, hogy tart(as)sanak be a felületükön megjelenő tartalmakkal kapcsolatban bizonyos szabályokat. Ezek a szabályok a veszélyes tartalmakra irányulnak: a kiskorúak fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődését veszélyeztető közleményekre, valamint a gyűlöletkeltő és […]

Bővebben...

Ződi Zsolt: Platformok, robotok és a jog. Új szabályozási kihívások az információs társadalomban

Dátum: december 18, 2018 6:36 du.
Kategória: ,

Ződi Zsolt rendkívül bátor és elismerésre méltó vállalkozásba kezdett, amikor kutatása fóku­szába az információs társadalom legizgalmasabb jelenségeinek jogra gyakorolt hatását állította. A legújabb technológiák jogi elemzését ugyanis számos tényező nehezíti. Először is a társadalmi viszonyokat befolyásoló technológia fejlődése olyan ütemben zajlik, hogy nemcsak a merev és tradíciókon alapuló jogalkotás képtelen akár csak a ‘nyomkövetésre’, de a […]

Bővebben...