Varga Árpád

E-mail: varga.arpad@mtmi.hu Médiatudományi munkatárs, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanács Médiatudományi Intézet  


Kriminológiai elméletek és informatikai bűnözés

1. Bevezetés Az informatikai bűnözés (cybercrime), amely gyűjtőfogalomként magában foglalja a kibertér ­által elősegített (cyber-enabled crime) és a kibertérfüggő kriminalitást (cyber-dependent crime),1 a kriminológiai kutatások kedvelt területévé vált az elmúlt több mint három évtizedben. Az informatika kialakulásával és az internet fejlődésével, kiterjedtségének növekedésével a bűnelkövetés hatékony területévé vált e technológia. Az informatikai bűnözés nem csupán […]

Bővebben...

Kiss Tibor – Parti Katalin – Prazsák Gergő: Cyberdeviancia

Dátum: július 4, 2020 9:52 de.
Kategória: ,

Az internet megjelenése és a társadalmi kapcsolatok technicizálódása olyan szerkezeti válto­zásokat indított el, amiről a tudomány minden területének ismeretekkel kell rendelkeznie. Az átalakulás következtében a virtuális térrel, a hálózatokkal és a technológiával – a társadalomtudományoktól egészen a természettudományokig – számtalan értekezés foglalkozik. A virtuális tér e rohamos terjeszkedésének vizsgálatába illeszkedik a Kiss Tibor, Parti Katalin […]

Bővebben...

Az informatikai bűnözés fogalmi meghatározása, csoportosítása és helye a hazai jogfejlődésben

Dátum: július 1, 2019 6:27 du.
Kategória: ,

1. Bevezetés Az infokommunikációs technológiákkal (a továbbiakban: IKT) kapcsolatos bűnözés a modern kor olyan problémája lett, amely egyaránt érinti a társadalmat, az üzleti szférát, az ipart és a nemzetbiztonságot. A technológia globalizálódása megnövelte a számítógépes bűnözés veszélyeit az internet által nyújtott anonimitás és a fokozott biztonságérzet következtében.1 Megjelentek az online térben is értelmezhető devianciák, amelyekre […]

Bővebben...

Smuk Péter: Magyar és európai pártjog

Dátum: december 18, 2018 6:35 du.
Kategória: ,

A politikai pártok működésének, felépítésének és belső szabályozási profiljainak elemzése összetett kérdés. A kutatónak széles körű ismeretekkel kell rendelkeznie a vizsgálni kívánt pártrendszerről, a politikatörténeti hagyományokról, a vizsgált államok geopolitikai helyzetéről, számos informális politikai alkuról, valamint az alkotmányos és jogalkotási kívánalmak összetett folyamatairól annak érdekében, hogy hiánypótló politikatudományi írást állítson össze. Smuk Péter, a Széchenyi […]

Bővebben...