Ujhelyi Dávid

E-mail: ujhelyi.david@jak.ppke.hu Megbízott oktató, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék. Főosztályvezető, Igazságügyi Minisztérium, Versenyjogi, Fogyasztóvédelmi és Szellemi Tulajdonjogi Főosztály.


Do you want some ’Tegridy?

Szerző: Ujhelyi Dávid,
Dátum: július 4, 2020 10:25 de.
Kategória: ,

A külföldi és hazai szakirodalom jellemzően legfeljebb érintőlegesen tárgyalja a paródia célú felhasználások és a szerzői személyhez fűződő jogok kapcsolatát, ütközési pontjait csak ritkán azonosítja. Jelen tanulmány célja így a paródia vonatkozásában ezen, gyakran elsikkadni látszó kérdés feltárása. Ennek körében elsőként bemutatásra kerül a személyhez fűződő jogok nemzetközi szabályozási környezete, majd az Európai Unió kapcsolódó jogforrásainak és az Európai Unió Bírósága gyakorlatának elemzését követően két, a személyhez fűződő jogok tekintetében – bár egymástól eltérő előjellel – kiemelkedő jelentőségű állam, Franciaország és az Egyesült Államok szabályozása is megvizsgálásra kerül. A hazai szabályozás és gyakorlat feltárását követően a tanulmány javaslatot tesz a paródia és a szerzői személyhez fűződő jogok közötti ütközések feloldására.

Bővebben...

Bodó Balázs: A szerzői jog kalózai

Szerző: Ujhelyi Dávid, Varga Ádám,
Dátum: június 22, 2012 12:00 de.
Kategória: ,

Az interneten keresztül megvalósuló szerzői jogsértések megítélése napjainkban kimagasló érdeklődésre tart számot. Ennek okán bőséges a téma szakirodalma, számos tudományos igényű munka is napvilágot látott már az utóbbi években. Határterületi kérdésről van szó, amely a polgári joggal és a büntetőjoggal foglalkozó kutatók számára egyaránt kihívást jelent, azonban a témakör nemcsak a jogtudomány képviselői számára izgalmas, hanem a közgazdaság-tudománnyal, műszaki […]

Bővebben...
In Medias Res