Ujhelyi Dávid

E-mail: ujhelyi.david@jak.ppke.hu

Megbízott oktató, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék.

Főosztályvezető, Igazságügyi Minisztérium, Versenyjogi, Fogyasztóvédelmi és Szellemi Tulajdonjogi Főosztály.


A politikai paródia célját szolgáló felhasználások szerzői jogi megítélése

Szerző: Ujhelyi Dávid,
Dátum: 2022. július 28., 09:11
Kategória: ,

A 2021. évi XXXVII. törvény hatálybalépésével a szerzői jogi törvény komoly, novelláris szintű módosításon esett át, amely egyebek – például a kereskedelmi forgalomban nem kapható művek és a határon átnyúló digitális oktatás szabályozása, a sajtópluralizmus védelme érdekében egy új szomszédos jog – mellett a nyilvánossághoz közvetítés jogának új, a digitális platformokhoz kapcsolódó aspektusa szabályozásához kötődően kiegészült a paródiacélú felhasználásokat a jogosult engedélyezési jogköréből és díjigényéből kiemelő szabad felhasználási esettel. Jelen tanulmány célja, hogy azonosítsa az uniós, külföldi és hazai dokumentált gyakorlat alapján a paródia egy speciális fajtája, a politikai paródia vonatkozásában felmerülő szerzői jogi kérdéseket, valamint az új szabad felhasználási eset tükrében választ keressen azokra.

Bővebben...

Do you want some ’Tegridy?

Szerző: Ujhelyi Dávid,
Dátum: 2020. július 4., 10:25
Kategória: ,

A külföldi és hazai szakirodalom jellemzően legfeljebb érintőlegesen tárgyalja a paródia célú felhasználások és a szerzői személyhez fűződő jogok kapcsolatát, ütközési pontjait csak ritkán azonosítja. Jelen tanulmány célja így a paródia vonatkozásában ezen, gyakran elsikkadni látszó kérdés feltárása. Ennek körében elsőként bemutatásra kerül a személyhez fűződő jogok nemzetközi szabályozási környezete, majd az Európai Unió kapcsolódó jogforrásainak és az Európai Unió Bírósága gyakorlatának elemzését követően két, a személyhez fűződő jogok tekintetében – bár egymástól eltérő előjellel – kiemelkedő jelentőségű állam, Franciaország és az Egyesült Államok szabályozása is megvizsgálásra kerül. A hazai szabályozás és gyakorlat feltárását követően a tanulmány javaslatot tesz a paródia és a szerzői személyhez fűződő jogok közötti ütközések feloldására.

Bővebben...

Bodó Balázs: A szerzői jog kalózai

Szerző: Ujhelyi Dávid, Varga Ádám,
Dátum: 2012. június 22., 00:00
Kategória: ,

Az interneten keresztül megvalósuló szerzői jogsértések megítélése napjainkban kimagasló érdeklődésre tart számot. Ennek okán bőséges a téma szakirodalma, számos tudományos igényű munka is napvilágot látott már az utóbbi években. Határterületi kérdésről van szó, amely a polgári joggal és a büntetőjoggal foglalkozó kutatók számára egyaránt kihívást jelent, azonban a témakör nemcsak a jogtudomány képviselői számára izgalmas, hanem a közgazdaság-tudománnyal, műszaki […]

Bővebben...
In Medias Res