Szikora Tamás

E-mail: szikora.tamas@uni-nke.hu Kutató, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpont, Információs Társadalom Kutatóintézet


A közösségi oldalak algoritmusának véleménybefolyásoló ereje

Szerző: Szikora Tamás,
Dátum: július 1, 2021 3:52 du.
Kategória: ,

1. Bevezető A közösségi platformok használata vitathatatlanul életünk szerves részévé vált az utóbbi években, ezért nemcsak az egyénre, cselekvéseikre, de a társadalomra is minden korábbinál nagyobb hatással bír a social media felületeken folytatott tevékenykedésünk. Azáltal, hogy a közösségi platformok bárki számára gyakorlatilag korlátozás nélkül lehetőséget biztosítanak véleménye kifejezésére, ráadásul az pillanatok alatt emberek tömegeihez juthat […]

Bővebben...

Liberalizációs és fogyasztóvédelmi törekvések az audiovizuális média szabályozásának módosítása kapcsán

Szerző: Szikora Tamás,
Dátum: december 19, 2019 10:05 de.
Kategória: ,

1. Bevezetés Az 1989-es első médiairányelv elfogadása óta az uniós és a tagállami jogalkotók is komoly erőfeszítéseket tettek a fogyasztóvédelem érdekében. Noha a reklámszabályok liberalizációjára ­irányuló törekvések – természetesen főként a piaci szereplők részéről – próbára tették a törvényhozókat, az elfogadott normaszövegekben, a szabályozás deklarált céljával összhangban, túlnyomórészt a közönség érdekeit védő szempontok köszöntek vissza. […]

Bővebben...

Az aktív választójog gyakorlására, illetve távolmaradásra buzdító üzenetek megítélése

Szerző: Szikora Tamás,
Dátum: július 1, 2019 6:26 du.
Kategória: ,

1. Bevezetés A választási kampányok elengedhetetlen velejárója, hogy az induló jelöltek – legyen szó akár magukról a jelöltekről, akár az általuk képviselt szervezetekről – igyekeznek véleményük igazáról meggyőzni a választópolgárokat. Ennek során lehetőség nyílik a közérdeklődésre számot tartó kérdések nyilvánosság előtti megvitatására, az eltérő álláspontok ütköztetésére. A kampány elsődleges célja a társadalom tájékoztatása, a közéleti […]

Bővebben...

A területi kampánytilalom alkotmányossági kérdései

Szerző: Szikora Tamás,
Dátum: július 4, 2018 1:29 du.
Kategória: ,

1. Bevezetés A demokratikus jogrendszerek sajátos velejárói, hogy a közhatalmi pozíciókhoz való hozzá­férést számos garanciális elemmel körülbástyázott választások útján igyekeznek biztosítani. A szavazópolgárok meggyőzésének leghatékonyabb és legintenzívebb eszköze a politikai kampány, amelynek célja a társadalom tájékoztatása, a közéleti viták megtárgyalása ugyanis lehetővé teszi a polgárok számára, hogy ismervén az összes lehetőséget, valamennyi releváns információ birtokában hozhassanak […]

Bővebben...

Vallások a reklámban

Szerző: Szikora Tamás,
Dátum: december 22, 2015 12:00 de.
Kategória: ,

1. Bevezetés A gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságát számos – kifejezetten az emberi jogokat deklaráló – nemzetközi dokumentum1 mellett hazánkban az Alaptörvény (VII. cikk), illetve 1989 októberétől a korábbi Alkotmány (60. cikk) is kifejezetten rögzítette. Az említett három szabadságjog egymáshoz való viszonyáról, kapcsolatáról az Alkotmánybíróság értelmezését indokolt irányadónak tekinteni, amely szerint a lelkiismereti, illetve […]

Bővebben...

A műsorszámok közben megjelenő kereskedelmi üzenetek

Szerző: Szikora Tamás,
Dátum: december 22, 2012 12:00 de.
Kategória: ,

1. Bevezetés Már önmagában e cikk címe is értelmezésre szorulhat, éppen ezért rögtön az elején érdemes tisztázni, hogy alább az egyes műsorszámok közben, azokkal egyidejűleg megjelenő kereskedelmi célzattal közzétett üzenetekkel kapcsolatos gondolatok kerülnek megfogalmazásra. A címben szereplő „műsorszámok közben” kitétel helyett a „szerkesztett tartalom” kifejezés is szerepelhetne, ugyanakkor ebben az esetben a nyilvános események közvetítése […]

Bővebben...
In Medias Res