Smuk Péter

E-mail: smuk.peter@uni-nke.hu Egyetemi tanár, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar és Széchenyi István Egyetem, Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar


Az önkényuralmi rendszerek jelképei és a használatukat tiltó jogi szankciók rendszere

Szerző: Smuk Péter,
Dátum: 2019. december 18., 14:57
Kategória: ,

A történelem és az emberiség nagy tragédiái jelentős hatást gyakorolnak az utókorra, ami mind a társadalmi tapasztalatban (az életképes politikai rendszerek tanulnak ebből), mind az egyéni emlékekben megjelenik. A 20. század önkényuralmi rendszerei és világháborúi olyan mély sebeket ejtettek az emberiség kollektív emlékezetében, amelyek nemcsak a személyesen érintettek száma miatt, de az emberi és a […]

Bővebben...

A parlamenti tudósítások alkotmányos keretei és egyes közép-európai esetei

Szerző: Smuk Péter,
Dátum: 2019. július 1., 18:26
Kategória: ,

1. Normatív alapok – a parlamenti viták nyilvánosságának alkotmányos értéke és történeti háttere A törvényhozó testületek alkotmányos berendezkedésben betöltött szerepének növekedése, a történeti fejlődés ívét tekintve, a konkrét hatalmi erőviszonyokon túl a demokratikus legitimáció kiterjedésével köthető össze. A parlamentek autonómiájuk vagy hatásköreik bővülése révén kerekedtek az uralkodó mellé vagy fölé a hatalmi ágak kiegyensúlyozásában, de politikai […]

Bővebben...

Pártok, kampány, média

Szerző: Smuk Péter,
Dátum: 2018. július 4., 13:29
Kategória: ,

1. Bevezetés Belgium alkotmányos rendszerébe és médiaszabályozásába1 1.1. Az alkotmányos berendezkedés, a jogalkotási hatáskörök A Belga Királyság meglehetősen bonyolult, több modern kori államreformot megélt alkotmányos berendezkedését az alkotmány a következőképp írja le. Belgium szövetségi állam, alkotó egységei a (francia, a flamand és a német ajkú) közösségek és a (vallon, a flamand és a brüsszeli) régiók. […]

Bővebben...

A demokratikus közvélemény kialakulásának támogatása és korlátai a kelet-európai jogrendszerekben*

Szerző: Smuk Péter,
Dátum: 2015. június 22., 00:00
Kategória: ,

1. Bevezetés – médiavalóság és nyilvánosságtörvények a vizsgált államokban Dolgozatom a véleménynyilvánítás szabadságának intézményvédelmi oldalán található, a demokratikus diskurzusokat biztosító alkotmányos garanciákat tekinti át, amelyeket az európai emberi jogi standardok nyomán konkretizálhatunk, a közvélemény számára elérhető kommu­nikációs mező „felületei” szerint rendezetten. Az európai standardok – az Európa Tanács, a ­Velencei Bizottság dokumentumai – fényében vizsgáljuk a […]

Bővebben...

A demokratikus közvélemény formálódásának alkotmányos garanciái*

Szerző: Smuk Péter,
Dátum: 2014. június 22., 00:00
Kategória: ,

…give the public the means of forming an opinion. (Charles James Fox, 17921) 1. Alapvetés: demokratikus közvélemény és kommunikációs jogok A politikai diskurzusok formálódását elősegítő intézményi garanciákat és nyilvánosságelvet a demokrácia azon alapvető ismérvéből vezethetjük le, miszerint a politikai közösség tagjai részesei a hatalomnak, a (köz)hatalom gyakorlásának különböző megnyilvánulásai igénylik a közreműködésüket. A közvetlen hatalomgyakorlás […]

Bővebben...
In Medias Res