Schultz Márton

E-mail: schultzmarton@gmail.com Doktorandusz, Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola


Azonosnevűség és domainnevek

Szerző: Schultz Márton,
Dátum: december 18, 2018 6:34 du.
Kategória: ,

1. Bevezetés A személyiség polgári jogi védelme elsősorban az emberhez kapcsolódó tulajdonságok, értékek védelmére koncentrál, ugyanakkor ennél szélesebb kört fog át, és részben a személy érdekkörébe tartozó más jogtárgyak oltalmának is teret enged. Ez esetkörhöz kapcsolódik, hogy a joggyakorlat pozicionálja a domainnevek bizonyos irányú védelmét és alanyi jogi jellegét a személyi­ségi jogon belül. A tanulmány célja, […]

Bővebben...
In Medias Res