Robert C. Post

A Yale Law School dékánja és a jogtudomány Sol és Lillian Goldman professzora


Demokratikus legitimitás és az Első Alkotmánykiegészítés

Szerző: Robert C. Post,
Dátum: 2017. június 22., 00:00
Kategória: ,

Ebben a könyvben az Első Alkotmánykiegészítésre mint a bíróság által érvényre juttatott jogok forrására tekintek. Az Első Alkotmánykiegészítés ezt a funkciót azáltal tölti be, hogy létrehozza a bíróságok által a kormányrendeletek alkotmányosságának megállapítása céljából alkalmazott, doktrinális megkülönböztetéseken alapuló teszteket és mércéket. Frederick Schauer nyomán megkülönböztetem az Első Alkotmánykiegészítés „hatókörét”, valamint az Első Alkotmány­kiegészítés általi „védelmet”.1 Az előbbi […]

Bővebben...

Részvételi demokrácia és szólásszabadság*

Szerző: Robert C. Post,
Dátum: 2014. június 22., 00:00
Kategória: ,

Abból az előfeltevésből indulok ki, hogy az Első Alkotmánykiegészítés értelmezése magában foglalja a véleménynyilvánítás szabadsága iránti nemzeti elkötelezettségünk magyarázatát is. A feladat nem az, hogy az „absztrakciók szintjén” meghatározzuk a szólásszabadság lehetséges legjobb elméletét, hanem az, hogy a lehető legjobb magyarázatát kínáljuk a történetileg megvalósult alapelveinknek. Ezen alapelvek tekintélye olyan közös vívmányunk, amely legitimitást biztosít az […]

Bővebben...
In Medias Res