Pogácsás Anett

E-mail: pogacsas.anett@jak.ppke.hu Egyetemi adjunktus, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar


Modern jogérvényesítés vagy modern cenzúra? A weboldalak blokkolásának újabb tanulságai

Dátum: július 4, 2020 9:57 de.
Kategória: ,

„Csak az a törvény avul el céljára való tekintettel, amelynek célját a megváltozott közfelfogás egyenesen visszautasítja, és amelyet ilyenképpen a jogi közmeggyőződés ereje elsöpör.”1 1. Bevezető gondolatok A szerzői jog múlt évtizedben látott küzdelmei sok területen tűnnek kilátástalannak. A jogérvényesítés határozottan e területek közé tartozik. Ennek számos oka van, amelyek közül az érvényesíteni kívánt jog […]

Bővebben...

Tartalomáramlás és hozzáférés a szerzői jog „fogyasztói korszakában”

Dátum: június 22, 2017 12:00 de.
Kategória: ,

„A legjelentősebb feladatot alighanem ezen a fronton az jelenti, hogy a »szellemi tulajdon« kifejezés a jövőben ne az »elnyomás és kizsákmányolás«, hanem az alkotótevékenység jótékony (megfelelő ellensúlyokkal történő) ösztönzésének szinonimája legyen.”1 1. Létezik-e egyáltalán ‘fogyasztói korszak’? A szerzői jogot ért „exponenciális sokk”, azaz az alkotás-tömegtermelés és a számba vehetetlenül gyakori műfelhasználások a szerzői jog szerepének egyre […]

Bővebben...

Gyenge Anikó: A szerzői jogi korlátozások és a szerzői jog emberi jogi háttere

Dátum: június 22, 2012 12:00 de.
Kategória: ,

„A művészeti alkotás soha nem létezett elődök, inspiráló vagy éppen vetélkedő kortársak hatásai nélkül, de sosem élt közönség hiányában sem” – kezdi Grad-Gyenge Anikó 2010-ben megjelent kötetét, melynek alapjául doktori disszertációja szolgált. A szerző tehát már a bevezető gondolatok között utal arra, hogy a közönség nem egyszerűen műélvező tömeget jelent, hanem a szellemi alkotások kapcsán […]

Bővebben...