Pogácsás Anett

E-mail: pogacsas.anett@jak.ppke.hu Egyetemi adjunktus, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar


Modern jogérvényesítés vagy modern cenzúra? A weboldalak blokkolásának újabb tanulságai

Szerző: Pogácsás Anett,
Dátum: 2020. július 4., 09:57
Kategória: ,

A szerzői jogi jogérvényesítés kilátástalannak tűnő küzdelmek elé nézett az elmúlt évtizedben. Nem tűnik túlzásnak azt állítani, hogy a jogérvényesítési eszközök (legalábbis egy jó része) felett eljárt az idő. Azok modernizálása, illetve új eszközök bevetése ugyanakkor cseppet sem könnyű vállalkozás. A weboldalak blokkolása viszonylag új eszköznek számít, de az lehet az érzésünk, hogy ez az eszköz is részben az érvényesíteni kívánt jog hatékonysági problémáit igyekszik orvosolni, „palástolni”. A jelen tanulmány azt vizsgálja, hogy ez valóban így van-e, és hogy elfogadható, hatékony megoldásnak tekinthető-e a weboldalak blokkolása. Mindez különösen az elmúlt évek jogfejlődése, és a CDSM irányelv megszületése fényében különösen izgalmas kérdés. Az már egyértelművé vált, hogy általános megoldásként nem nyúlhatunk hozzá. Jelenleg úgy tűnik, a weboldalak blokkolásának szabályozása differenciálódik, ami által egy modern és hatékony jogérvényesítési eszközzé kíván előlépni – a kérdés már csak az, hogy az ehhez szükséges feltételrendszert ki tudjuk-e alakítani a közeljövőben.

Bővebben...

Tartalomáramlás és hozzáférés a szerzői jog „fogyasztói korszakában”

Szerző: Pogácsás Anett,
Dátum: 2017. június 22., 00:00
Kategória: ,

„A legjelentősebb feladatot alighanem ezen a fronton az jelenti, hogy a »szellemi tulajdon« kifejezés a jövőben ne az »elnyomás és kizsákmányolás«, hanem az alkotótevékenység jótékony (megfelelő ellensúlyokkal történő) ösztönzésének szinonimája legyen.”1 1. Létezik-e egyáltalán ‘fogyasztói korszak’? A szerzői jogot ért „exponenciális sokk”, azaz az alkotás-tömegtermelés és a számba vehetetlenül gyakori műfelhasználások a szerzői jog szerepének egyre […]

Bővebben...

Gyenge Anikó: A szerzői jogi korlátozások és a szerzői jog emberi jogi háttere

Szerző: Pogácsás Anett,
Dátum: 2012. június 22., 00:00
Kategória: ,

„A művészeti alkotás soha nem létezett elődök, inspiráló vagy éppen vetélkedő kortársak hatásai nélkül, de sosem élt közönség hiányában sem” – kezdi Grad-Gyenge Anikó 2010-ben megjelent kötetét, melynek alapjául doktori disszertációja szolgált. A szerző tehát már a bevezető gondolatok között utal arra, hogy a közönség nem egyszerűen műélvező tömeget jelent, hanem a szellemi alkotások kapcsán […]

Bővebben...
In Medias Res