Papp János Tamás

E-mail: papp.janos.tamas@jak.ppke.hu Megbízott oktató, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar


A hamis hírek alkotmányos helyzete és szerepe a demokratikus nyilvánosság befolyásolásában

Szerző: Papp János Tamás,
Dátum: 2020. július 4., 10:08
Kategória: ,

Hamis hír (főnév): hamis eseményekről szóló tudósítás, amelyet weboldalon írnak és olvasnak. Az Oxford Dictinary meghatározása kellően szűkszavú és lényegre törő, ez a rövidke szóösszetétel azonban számtalan alkotmányos és médiajogi problémát foglal magában. A hamis hírek kérdése szorosan összefügg a politikával, a médiával, a közösségi oldalakkal, de napjainkra már magának az alkotmányos demokráciának is meghatározó kérdése lett. A hamis hír, a valótlan tényállítás önmagában nem esik a szólásszabadág alkotmányos elvei által védett szólás keretein kívül, azonban a demokratikus folyamatokra gyakorolt negatív hatása vitathatatlan. Bár túlzás lenne azt állítani, hogy egy-egy online dezinformációs kampány képes lenne eldönteni választásokat, az már most világosan látszik, hogy amennyiben nem születik megfelelő megoldás a probléma kezelésére, a tényszerű információkon alapuló, demokratikus közvélemény kialakulását elősegítő közéleti viták szinte ellehetetlenülnek. Jelen tanulmány a hamis hírek demokratikus nyilvánosságra gyakorolt hatásait vizsgálja, főként a szólásszabadság és a közösségi oldalak tükrében. Bemutatásra kerül a hamis hírek kialakulása és a közösségi média felerősítő hatása, a valótlan tényállítások alkotmányos védelme a közéleti vitákban, valamint a hamis hírek visszaszorítására tett kísérletek.

Bővebben...

Tófalvy Tamás új köteteiről

Szerző: Papp János Tamás,
Dátum: 2017. december 22., 00:00
Kategória: ,

Tófalvy Tamás: A digitális jó és rossz születése – Technológia, kultúra és az újságírás 21. századi átalakulása (Budapest, L’Harmattan, 2017. 280 oldal, ISBN 978 963 414 295 9) Tófalvy Tamás: Túl a szubkultúrán, és vissza – Populáris színterek, műfajok és az internet (Miskolc, Műút Könyvek, 2017. 210 oldal, ISBN 978 615 5355 20 2) Az […]

Bővebben...

Koltay András – Török Bernát (szerk.): Sajtószabadság és médiajog a 21. század elején 2.

Szerző: Papp János Tamás,
Dátum: 2016. június 22., 00:00
Kategória: ,

Koltay András és Török Bernát szerkesztésében jelent meg 2015 végén a Sajtószabadság és ­médiajog a 21. század elején 2. című kötet, mely folytatva azonos címmel megjelent elődjét, a hazai és európai médiajog aktuális kérdéseit vizsgálja a legkülönbözőbb témájú tanulmányok segítségével. Az előző tanulmánykötet által kitaposott tudományos ösvényen haladva tovább a szer­kesztők célja ezúttal is az volt, hogy a […]

Bővebben...
In Medias Res