Paál Vince

E-mail: paal.vince@mtmi.hu Médiatudományi munkatárs, NMHH Médiatanácsának Médiatudományi Intézete


Klestenitz Tibor: Fejezetek az egyházi sajtó történetéből

Szerző: Paál Vince,
Dátum: 2020. július 4., 09:47
Kategória: ,

A teljes kép sok apró darabból áll össze, és annál pontosabb kép alkotható, minél több részletét ismerjük. Klestenitz Tibor tanulmánykötete számos mozaikdarabbal gazdagítja a hazai egyházi sajtótörténet-írást. A kötetben öt tanulmány a dualizmus kora és az első világháborút követő ­átmeneti időszak sajtótörténetének egy-egy szeletével foglalkozik, az utolsó három, terjedel­mesebb tanulmány pedig a Bangha Béla jezsuita […]

Bővebben...

Buzinkay Géza: A magyar sajtó és újságírás története a kezdetektől a rendszerváltásig

Szerző: Paál Vince,
Dátum: 2016. december 22., 00:00
Kategória: ,

Hiánypótló munka Buzinkay Géza könyve, mert ez idáig nem volt a magyar sajtó történetét a kezdetektől az ezredfordulóig feldolgozó monografikus összefoglaló munka. A Magyar Tudományos Akadémia A Magyar sajtó története (főszerk. Szabolcsi Miklós, Budapest, Akadémiai, 1979–1985) című többkötetes feldolgozása csak 1892-ig tárgyalja a magyar sajtó történetét, az azt követő időszakok vonatkozásában a vállalkozás nem folytatódott. Többen több […]

Bővebben...

A bűnvádi perrendtartás életbe léptetéséről szóló törvényjavaslat „sajtószakaszának” képviselőházi tárgyalása 1897-ben

Szerző: Paál Vince,
Dátum: 2016. december 22., 00:00
Kategória: ,

A Bánffy-kormány 1897 tavaszán nyújtotta be „a bűnvádi perrendtartás életbeléptetéséről” ­szóló törvényjavaslatát a képviselőháznak. A törvényjavaslat azonban az ellenzék nem várt ellenállását váltotta ki. Erre legfőképpen az adott okot, hogy az előterjesztés 16. §-a értelmében a nyomtatvány útján elkövetett rágalmazást és becsületsértést kivették az esküdtbíróságok hatásköréből, és azok a hivatásos bíróságokhoz kerültek. Ezen ún. sajtószakaszt […]

Bővebben...

James Curran – Jean Seaton: Hatalom felelősség nélkül. A sajtó, a műsorszolgáltatás és az internet Nagy-Britanniában

Szerző: Paál Vince,
Dátum: 2015. december 22., 00:00
Kategória: ,

A szerzőpáros először 1981-ben jelentette meg könyvét, amikor a személyi számítógép éppen csak elkezdte hódító pályafutását, és az internet is csak prototípus formájában egy szűk kör számára létezett. Az első megjelenés óta eltelt időszak a média történetében korábban sohasem tapasztalt léptékű változást hozott. Curran és Seaton könyvüket többször átdolgozták, illetve kiegészítették az elmúlt három évtized […]

Bővebben...

Paál Vince (szerk.): A magyarországi médiaháború története. Média és politika 1989–2010

Szerző: Paál Vince,
Dátum: 2013. december 22., 00:00
Kategória: ,

A média mint a tájékoztatás, a szórakoztatás, a befolyásolás és az eltérő vélemények köz­vetítésének eszköze maga is a tágan értelmezett politikai élet része, de a magyarországi média 1989 és 2010 közötti történetét különösen átszövik a politikai vonatkozások. Azt is mondhatjuk, hogy ezen időszakot tekintve a média története egyben a magyar politika és közélet története is, amelynek számos kérdésében, az események […]

Bővebben...

Takács Róbert: Politikai újságírás a Kádár-korban Hatalom és újságírás viszonya, 1956–1988.

Szerző: Paál Vince,
Dátum: 2012. december 22., 00:00
Kategória: ,

Takács Róbert könyve egy olyan korba vezeti az olvasót, amelyben tömegkommunikáció eszközeit kizárólag az állampárti vezetés birtokolta, és azokat saját hatalmi-ideológiai céljainak szolgálatába állította; egy olyan korba, amelyben „a legnagyobb napilap még 700 000 példányban jelent meg, volt olyan hetilap, amelyből egymillió példányra volt igény, és a vasárnap esti poli­tikai műsort (A Hét) akár hárommillióan […]

Bővebben...
In Medias Res