Paál Vince

E-mail: paal.vince@mtmi.hu Médiatudományi munkatárs, NMHH Médiatanácsának Médiatudományi Intézete


Fejezetek az egyházi sajtó történetéből

Dátum: július 4, 2020 9:47 de.
Kategória: ,

A teljes kép sok apró darabból áll össze, és annál pontosabb kép alkotható, minél több részletét ismerjük. Klestenitz Tibor tanulmánykötete számos mozaikdarabbal gazdagítja a hazai egyházi sajtótörténet-írást. A kötetben öt tanulmány a dualizmus kora és az első világháborút követő ­átmeneti időszak sajtótörténetének egy-egy szeletével foglalkozik, az utolsó három, terjedel­mesebb tanulmány pedig a Bangha Béla jezsuita […]

Bővebben...

Az 1914. évi sajtótörvény-javaslat képviselőházi vitája

Dátum: június 22, 2017 12:00 de.
Kategória: ,

1. Sajtószabályozás Magyarországon 1848–1914 A belga mintára megalkotott 1848. évi sajtótörvény (XVIII. tc.) jó fél évszázad alatt különösen idejétmúlttá vált. Már a megalkotói is ideiglenesnek tekintették, amint erre a törvény első sora is utalt.1 Azonban nemcsak a készítői tartották ideiglenes alkotásnak. Még inkább elégedetlenek voltak vele a pesti radikálisok, akik a törvényszöveget, amely bevezette a kauciót […]

Bővebben...

Buzinkay Géza: A magyar sajtó és újságírás története a kezdetektől a rendszerváltásig

Dátum: december 22, 2016 12:00 de.
Kategória: ,

Hiánypótló munka Buzinkay Géza könyve, mert ez idáig nem volt a magyar sajtó történetét a kezdetektől az ezredfordulóig feldolgozó monografikus összefoglaló munka. A Magyar Tudományos Akadémia A Magyar sajtó története (főszerk. Szabolcsi Miklós, Budapest, Akadémiai, 1979–1985) című többkötetes feldolgozása csak 1892-ig tárgyalja a magyar sajtó történetét, az azt követő időszakok vonatkozásában a vállalkozás nem folytatódott. Többen több […]

Bővebben...

A bűnvádi perrendtartás életbe léptetéséről szóló törvényjavaslat „sajtószakaszának” képviselőházi tárgyalása 1897-ben

Dátum: december 22, 2016 12:00 de.
Kategória: ,

A Bánffy-kormány 1897 tavaszán nyújtotta be „a bűnvádi perrendtartás életbeléptetéséről” ­szóló törvényjavaslatát a képviselőháznak. A törvényjavaslat azonban az ellenzék nem várt ellenállását váltotta ki. Erre legfőképpen az adott okot, hogy az előterjesztés 16. §-a értelmében a nyomtatvány útján elkövetett rágalmazást és becsületsértést kivették az esküdtbíróságok hatásköréből, és azok a hivatásos bíróságokhoz kerültek. Ezen ún. sajtószakaszt […]

Bővebben...

James Curran – Jean Seaton: Hatalom felelősség nélkül. A sajtó, a műsorszolgáltatás és az internet Nagy-Britanniában

Dátum: december 22, 2015 12:00 de.
Kategória: ,

A szerzőpáros először 1981-ben jelentette meg könyvét, amikor a személyi számítógép éppen csak elkezdte hódító pályafutását, és az internet is csak prototípus formájában egy szűk kör számára létezett. Az első megjelenés óta eltelt időszak a média történetében korábban sohasem tapasztalt léptékű változást hozott. Curran és Seaton könyvüket többször átdolgozták, illetve kiegészítették az elmúlt három évtized […]

Bővebben...

Paál Vince (szerk.): A magyarországi médiaháború története

Dátum: december 22, 2013 12:00 de.
Kategória: ,

(Budapest, CompLex, 2013. 843 oldal, ISBN 978 963 295 329 8) A média mint a tájékoztatás, a szórakoztatás, a befolyásolás és az eltérő vélemények köz­vetítésének eszköze maga is a tágan értelmezett politikai élet része, de a magyarországi média 1989 és 2010 közötti történetét különösen átszövik a politikai vonatkozások. Azt is mondhatjuk, hogy ezen időszakot tekintve a média története egyben a magyar politika és […]

Bővebben...

Takács Róbert: Politikai újságírás a Kádár-korban Hatalom és újságírás viszonya, 1956–1988.

Dátum: december 22, 2012 12:00 de.
Kategória: ,

Takács Róbert könyve egy olyan korba vezeti az olvasót, amelyben tömegkommunikáció eszközeit kizárólag az állampárti vezetés birtokolta, és azokat saját hatalmi-ideológiai céljainak szolgálatába állította; egy olyan korba, amelyben „a legnagyobb napilap még 700 000 példányban jelent meg, volt olyan hetilap, amelyből egymillió példányra volt igény, és a vasárnap esti poli­tikai műsort (A Hét) akár hárommillióan […]

Bővebben...