Monori Zsuzsanna Éva

E-mail: monori.zsu@gmail.com PhD-hallgató, Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola


Zaklatás-e a cyberbullying?

Dátum: december 22, 2016 12:00 de.
Kategória: ,

1. ProblémafelvetésJelen tanulmány célja, hogy az internetes zaklató magatartások minősítési kérdéseiről első­sorban – de nem kizárólagosan – büntetőjogi nézőpontból vizsgálódjon, mindenekelőtt a kriminalizáció határait kutatva.1 A cyberbullying jelenségének kutatásában egy büntetőjogász számára a központi kérdés az, hogy az internetes zaklatások vajon büntetőjogi reakciót igényelnek-e, s ha igen, akkor mely bűncselekményi tényállás alá szubszumálhatóak ezek a magatartások. […]

Bővebben...