Kiss László

E-mail: kiss@mkab.hu Alkotmánybíró; egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar


A kellő ténybeli támasz nélküli történészi spekuláció nem formai hiba

Szerző: Kiss László,
Dátum: 2014. december 22., 00:00
Kategória: ,

Ungváry Krisztián kifogásolja, hogy az Ungváry és Irodalom Kft. kontra Magyarország ügyben,1 az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) által hozott ítéletnek miért csak az 53. pontját idézem. Nos, azért, mert annak tartalma a következő: „az első kérelmező nem tudta bizonyítani, hogy K. úr rendszeres kapcsolatban állt az állambiztonsággal, gyakran elébe ment a szervezet elvárásainak, és túlteljesítette annak elvárásait […]

Bővebben...

Egy történészi spekuláció genezise

Szerző: Kiss László,
Dátum: 2014. december 22., 00:00
Kategória: ,

1. Bevezető gondolatok Koltay András kollégám fenti címmel megjelent tanulmányát1 több okból is üdvözölendőnek tartom. Mindenekelőtt azért, mert a Szerzőnek alkalmat adott arra, hogy a magyar bírói gyakorlatban fellelhető egyenetlenségekre felhívja a figyelmet. Igaza van ugyanis abban, hogy a különböző polgári és büntető bíróságok nem alkalmaznak egységes, következetes mércét a közéleti szereplők hírnév- és becsületvédelmével kapcsolatban, […]

Bővebben...
In Medias Res