Gellén Klára

E-mail: gellen@juris.u-szeged.hu Egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar


Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok az online térben – fókuszban a közösségi média

Dátum: július 4, 2020 10:13 de.
Kategória: ,

Az online világ térnyerésének eredményeként napjainkra megszokott és elterjedt a piaci szektor offline és online platform szerinti megkülönböztetése. Az előbbi gyakorlatilag a tradicionális, heterogén piaci szegmensek gyűjtőfogalma, amely csak e relatív viszonyban, azaz az online térhez viszonyítva nyerhet egységes értelmezést. Online tér alatt értelemszerűen egy olyan mozgásteret érthetünk, amelyben a felhasználók tartalmakhoz jutnak, szolgáltatásokat érnek […]

Bővebben...

Az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv  reklámjogi szabályainak változásairól az egységes digitális piaci stratégia törekvéseinek tükrében

Dátum: július 4, 2018 1:29 du.
Kategória: ,

1. Bevezetés Az Európai Unió 2015 májusában meghirdetett egységes digitális piaci stratégiája1 többek között az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv2 revízióját is feladataként jelölte meg. A módosítás alapvető célkitűzése a technológiai fejlődéshez igazodó szabályozás kialakí­tása, valamint egyenlő versenyfeltételek meghatározása a fejlett digitális hálózatok és az inno­vatív szolgáltatások számára. A stratégia a „21. századi média-keretrendszer” címet viselő […]

Bővebben...

A gazdasági és a társadalmi érdek konvergálása a reklámokban

Dátum: június 22, 2016 12:00 de.
Kategória: ,

1. Bevezetés A reklámjellegű üzenetek tág értelemben felfogott körének differenciálásában az üzenet mögött meghúzódó motiváció és érdek meghatározó jelentőséggel bír. Ezen érdek és a közlemény célja alapján a reklámok társadalmi célú, gazdasági és politikai reklám alapcsoportokba sorolhatók. Elhatárolásuk egyik lényegi vonása az, hogy a közlemény elsődlegesen mire irányul: gazdasági, társadalmi vagy politikai érdeket szolgál, s […]

Bővebben...

A kereskedelmi közleményekkel szemben támasztott műsorszerkezeti követelmények

Dátum: június 22, 2012 12:00 de.
Kategória: ,

A médiaszabályozás területén 2010. év végén végbement törvénymódosítások következtében a kereskedelmi kommunikáció terén is jelentős változások történtek. A szabályozás eredményeképpen bekövetkezett átalakulás – értelemszerűen – a kereskedelmi közlemények új formái, technikái tekintetében is sajátos, egyedi műsorszerkesztési korlátokat állított fel. A médiaszolgáltatásokban közzétett kereskedelmi közlemények a megjelenítés és a hozzáférés sajátos módja, valamint az információval megcélzott […]

Bővebben...