Demeter Márton

E-mail: demeter.marton@kre.hu Egyetemi docens, Károli Gáspár Református Egyetem


Diskurzusok a kommunikáció- és a médiatudományok akadémiai pozíciójáról

Szerző: Demeter Márton,
Dátum: 2022. július 28., 09:07
Kategória: ,

A 21. század első negyedének végéhez közeledve nyilvánvalóvá vált, hogy a globalizáció egyik fő motorja a kommunikáció, amelynek egyik legfontosabb eszközeként a médiumok pedig országok, kontinensek és végeredményben a világ sorsát is nagymértékben befolyásolják. Azonban a nemzetközi terepen évszázados hagyománnyal rendelkező kommunikáció és médiakutatás tudományként való elismertsége Magyarországon még mindig meglehetősen kezdetleges. Ez az írás bevezetőt nyújt a kommunikáció és a médiakutatás történetébe, rövid áttekintést ad annak magyarországi intézményesüléséről, s végső soron amellett érvel, hogy ez a tudományterület a jövőben is meghatározó jelentőségű lesz nemcsak technológiánk, de saját emberi mivoltunk és a társadalom megértésének szempontjából is.

Bővebben...

Amit a klasszikus szabadságetikák nem láthattak előre

Szerző: Demeter Márton,
Dátum: 2016. december 22., 00:00
Kategória: ,

1. A klasszikus szabadságetikák koncepciói a szólásszabadságról A klasszikus szabadságetikák több könyvtárnyit kitevő irodalmából azért éppen Spinozára esett a választásom, mert a véleményszabadság körét véleményem szerint nem pusztán morális, de episztemikus és pragmatikus (politikai) szempontból is ő dolgozta ki a legteljesebben. A szélesebb közönség számára talán ismertebb Locke műve a vallási türelemről1 (mely egyébként 5 változatban is […]

Bővebben...
In Medias Res