Csehi Zoltán

E-mail: csehi.zoltan@jak.ppke.hu Tanszékvezető egyetemi tanár, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog-és Államtudományi Kar


Elévülés a személyiségi jogok rendszerében, az új Ptk.-ra tekintettel

Szerző: Csehi Zoltán,
Dátum: június 22, 2016 12:00 de.
Kategória: ,

1. Bevezetés Az internetkorszak tömegkommunikációjában a személyiség magánjogi védelme újabb, talán soha nem látott kihívások előtt áll. Napjainkban megkérdőjeleződik, hogy az alapvetően vagyonjogi érdekek védelmét szolgáló magánjog képes-e a saját eszközrendszerével védeni a személyiséget, és ez a kihívás felerősödik az alkotmányos alapjogok, sőt az emberi jogok vagy az európai Alapjogi Chartába foglalt szabadságok és jogok […]

Bővebben...
In Medias Res