Christopher J. Roederer

Assistant Professor, University of Dayton School of Law; vendégoktató, University of the Witwatersrand School of Law


Véleménynyilvánítás a jogi kar kampuszán: a kalapács vagy a bontógolyó beszél valójában?

Szerző: Christopher J. Roederer,
Dátum: 2020. július 4., 11:13
Kategória: ,

A jelen tanulmány az egyetemek és a jogi karok területén gyakorolható szólásszabadsággal összefüggő kérdésekkel foglalkozik. E tanulmány először Alexander Tsesis Campus Speech and Harassment című munkáját és a benne kifejtett álláspontját értékeli azzal kapcsolatban, hogy a véleménynyilvánítás védett és nem védett kategóriáinak hagyományos megközelítése hogyan hat az egyetemi szabályzatok szólásszabadságra vonatkozó szabályaira. Ezt követően a tanulmány megvizsgálja a szólásszabadság korlátozásának néhány jogszerű, az egyetemi kampusz tekintetében különösen releváns formáját. A szakirodalom vizsgálatát követően a szerző rátér a jogi karok sajátos kultúrájának bemutatására, és kifejti, hogy az eltér a jelenlegi politikai kultúrától és az egyetemi kultúrától általában.

Bővebben...
In Medias Res