Bartóki-Gönczy Balázs

E-mail: bartoki.gonczy.balazs@nmhh.hu PhD hallgató, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar


Quo vadis, zero-rating?

Szerző: Bartóki-Gönczy Balázs, Remes Gábor,
Dátum: 2021. december 21., 11:05
Kategória: ,

1. Bevezetés Az Európai Unió Bírósága (a továbbiakban: EUB) 2020-ban egy magyar, idén pedig három német ügyben értelmezte az immár öt éve hatályos uniós hálózatsemlegességi szabályozást. Az ítéletek több szempontból nagy jelentőségűek: egyfelől alapvetően meghatározhatják az ­internet-hozzáférési szolgáltatók úgynevezett nullás díjszabású ajánlatait, másfelől fontos adalékkal szolgálhatnak ahhoz, hogy az elektronikus hírközlésért felelős nemzeti szabályozó hatóságokat tömörítő Európai […]

Bővebben...

Ződi Zsolt: Platformok, robotok és a jog. Új szabályozási kihívások az információs társadalomban

Szerző: Bartóki-Gönczy Balázs,
Dátum: 2018. december 18., 18:36
Kategória: ,

Ződi Zsolt rendkívül bátor és elismerésre méltó vállalkozásba kezdett, amikor kutatása fóku­szába az információs társadalom legizgalmasabb jelenségeinek jogra gyakorolt hatását állította. A legújabb technológiák jogi elemzését ugyanis számos tényező nehezíti. Először is a társadalmi viszonyokat befolyásoló technológia fejlődése olyan ütemben zajlik, hogy nemcsak a merev és tradíciókon alapuló jogalkotás képtelen akár csak a ‘nyomkövetésre’, de a […]

Bővebben...

A véleménynyilvánítás szabadsága és a blaszfémia – határvonalak a különböző kultúrákban

Szerző: Bartóki-Gönczy Balázs,
Dátum: 2016. június 22., 00:00
Kategória: ,

Salman Rushdie, dán karikatúrabotrány, Charlie Hebdo. Ami talán elsőként eszünkbe jut ezekről, a vallási fanatizmus és a terror. Az igazolhatatlan gyilkosságok mögött azonban egy másik, jóval árnyaltabb és érzékenyebb kérdés is a közbeszéd tárgyává vált az utóbbi időben. Ez a blaszfémia megítélése, viszonya a szabad véleménynyilvánításhoz az internet korában, ahol az egymástól távol lévő kultúrák közötti nézetkülönbségek […]

Bővebben...

A jogi fogalmak eróziója a digitális médiarendszerben 

Szerző: Bartóki-Gönczy Balázs,
Dátum: 2015. december 22., 00:00
Kategória: ,

1. Bevezető Az internet az életünk szinte minden területén változásokat indukál, ideértve a tartalom- és a médiafogyasztást is. Ez természetesen a ma ismert médiarendszerre is hatással van, mely – talán nem túlzás – forradalmi változásokon megy keresztül. Ami a „forradalmi” jelző használatát indokolttá teszi, azok az alábbi trendek: megváltozó tartalomterjesztési ökoszisztéma, a „hagyományos” média szerepének […]

Bővebben...

Kísérletek a hálózatsemlegesség szabályozására az Egyesült Államokban*

Szerző: Bartóki-Gönczy Balázs,
Dátum: 2014. június 22., 00:00
Kategória: ,

1. Bevezető A kritikusok James Joyce Ulysses című regényét gyakran a világ legtöbbet kritizált, de legke­vésbé olvasott könyvének tartják. Reicher szerint a hálózatsemlegesség1 pedig az a téma, amiről az infokommunikáció világában a legtöbben beszélnek, de a legkevesebben értik valójában.2 A hálózatsemlegesség körül kialakult vita kétségkívül hálás téma az Atlanti-óceánon innen és túl az internet ökoszisztémájával foglalkozó jogászoknak,3 közgazdászoknak4 és mérnököknek5 idestova több mint […]

Bővebben...

Kovács András György: Piacszabályozás és jogorvoslat

Szerző: Bartóki-Gönczy Balázs,
Dátum: 2013. június 22., 00:00
Kategória: ,

Hálás feladat egy olyan monográfia recenziója, mely nemcsak a hálózatos iparágakkal kapcsolatos piacszabályozás átfogó képének megalkotásához járul hozzá, de alapos érveléssel alátámasztott kritikája nagy haszonnal bírhat a gyakorlati jogalkalmazás területén is, de lege ferenda javaslatai pedig a jogalkotó számára is megfontolandóak lehetnek. Egyetértve a könyvet ajánló Nagy Csongor Istvánnal, a mű komoly mértékben hozzájárul a hálózatos iparágak […]

Bővebben...

Joghatósági kérdések az interneten elkövetett személyiségi jogi jogsértések esetén*

Szerző: Bartóki-Gönczy Balázs,
Dátum: 2012. június 22., 00:00
Kategória: ,

Az internet világának elterjedésével párhuzamosan a személyiségi jogi jogsértések tekintetében is újabb kérdések kerültek a felszínre. A jogsértések megítélésének elsődleges szempontja a joghatósági kérdések tisztázása, amelyre adandó válaszok közül az Európai Unió Bírósága és az amerikai bíróságok gyakorlatának elemzése mellett Menthe alternatív elmélete is rávilágít az esetleges megoldás(ok)ra. 1. Bevezetés A joghatóság meghatározása az interneten […]

Bővebben...
In Medias Res