Andrássy György

E-mail: andrassy.gyorgy@ajk.pte.hu Egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar


Az emberi jogok terület szerinti tagolódása

Szerző: Andrássy György,
Dátum: 2018. július 4., 13:22
Kategória: ,

1. Bevezetés Az emberi jogokról egyebek közt azt tartják – kimondva vagy kimondatlanul –, hogy ezek minden embert megilletnek mindenhol a világon. Az emberi jogoknak ez a felfogása kitűnik a közelmúlt nagy jogvitáiból is. A Lautsi-ügyben például a felperesek a kereszt, illetve feszület kifüggesztését kifogásolták egy olaszországi iskolában,1 úgy érvelve, hogy ez sérti a más […]

Bővebben...
In Medias Res