Fejezetek az egyházi sajtó történetéből

Dátum: július 4, 2020 9:47 de.
Kategória: ,

A teljes kép sok apró darabból áll össze, és annál pontosabb kép alkotható, minél több részletét ismerjük. Klestenitz Tibor tanulmánykötete számos mozaikdarabbal gazdagítja a hazai egyházi sajtótörténet-írást. A kötetben öt tanulmány a dualizmus kora és az első világháborút követő ­átmeneti időszak sajtótörténetének egy-egy szeletével foglalkozik, az utolsó három, terjedel­mesebb tanulmány pedig a Bangha Béla jezsuita […]

Bővebben...

Cyberdeviancia

Dátum: július 4, 2020 9:52 de.
Kategória: ,

Az internet megjelenése és a társadalmi kapcsolatok technicizálódása olyan szerkezeti válto­zásokat indított el, amiről a tudomány minden területének ismeretekkel kell rendelkeznie. Az átalakulás következtében a virtuális térrel, a hálózatokkal és a technológiával – a társadalomtudományoktól egészen a természettudományokig – számtalan értekezés foglalkozik. A virtuális tér e rohamos terjeszkedésének vizsgálatába illeszkedik a Kiss Tibor, Parti Katalin […]

Bővebben...

The Internet, Warts and All. Free Speech, Privacy and Truth

Dátum: július 4, 2020 9:54 de.
Kategória: ,

Már a kötet címe is felkelti az érdeklődést: hogy kerül egymás mellé korunk legmodernebb kommunikációs technológiája és Oliver Cromwell gyakran idézett mondása? A valódi ok az, hogy a szerző árnyalt, jót-rosszat egyaránt magába foglaló könyvet írt az internetről. A (nem is olyan) rejtett szellemesség a címválasztásban pedig abban érhető tetten, hogy Cromwell e mondása, amelyet […]

Bővebben...

Modern jogérvényesítés vagy modern cenzúra? A weboldalak blokkolásának újabb tanulságai

Dátum: július 4, 2020 9:57 de.
Kategória: ,

„Csak az a törvény avul el céljára való tekintettel, amelynek célját a megváltozott közfelfogás egyenesen visszautasítja, és amelyet ilyenképpen a jogi közmeggyőződés ereje elsöpör.”1 1. Bevezető gondolatok A szerzői jog múlt évtizedben látott küzdelmei sok területen tűnnek kilátástalannak. A jogérvényesítés határozottan e területek közé tartozik. Ennek számos oka van, amelyek közül az érvényesíteni kívánt jog […]

Bővebben...

A hamis hírek alkotmányos helyzete és szerepe a demokratikus nyilvánosság befolyásolásában

Dátum: július 4, 2020 10:08 de.
Kategória: ,

1. Bevezetés „Ha tőlem függene, a sajtótörvénynek csak egy paragrafusa volna: hazudni nem szabad.” A fenti, Deák Ferencnek tulajdonított idézet sokszor előkerül a sajtószabadságról vagy a hamis hírekről folyó viták során, sőt a Társaság a Szabadságjogokért egyenesen jelmondatává választotta 2019-ben, amikor meghirdette dezinformáció elleni kampányát.1 Csakhogy az idézett mondat hitelessége erősen kétségbe vonható, ugyanis egyetlen […]

Bővebben...

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok az online térben – fókuszban a közösségi média

Dátum: július 4, 2020 10:13 de.
Kategória: ,

Az online világ térnyerésének eredményeként napjainkra megszokott és elterjedt a piaci szektor offline és online platform szerinti megkülönböztetése. Az előbbi gyakorlatilag a tradicionális, heterogén piaci szegmensek gyűjtőfogalma, amely csak e relatív viszonyban, azaz az online térhez viszonyítva nyerhet egységes értelmezést. Online tér alatt értelemszerűen egy olyan mozgásteret érthetünk, amelyben a felhasználók tartalmakhoz jutnak, szolgáltatásokat érnek […]

Bővebben...

Do you want some ’Tegridy?”

Dátum: július 4, 2020 10:25 de.
Kategória: ,

1. Bevezetés A szerzői személyhez fűződő jogok nem tekinthetők új keletűnek sem a szerzői jog nemzetközi jogi, sem pedig hazai szabályozásában [a Berni Uniós Egyezményben (BUE)1 1928-ban jelentek meg a kapcsolódó rendelkezések,2 Magyarországon a kodifikált elismerésük részlegesen már 1884-ben megtörtént, a szerzői jogról szóló 1969. évi III. törvény (a továbbiakban: 1969. évi Szjt.) pedig már […]

Bővebben...

A felbomlás szélén

Dátum: július 4, 2020 10:33 de.
Kategória: ,

A magyar film- és moziipar már régen integrálódott a nemzetközi filmszakmába. A magyar filmek – az új hullámok idején – az 1960-as években kivívták a nemzetközi elismerést, és bár kereskedelmi forgalomba elvétve kerültek Nyugaton, a szinte megszámlálhatatlan filmfesztivál állandó – és gyakran díjazott – vendégei voltak.1 Az ellenkező irányban, vagyis a nyugati filmek előtt pedig már […]

Bővebben...

Véleménynyilvánítás a jogi kar kampuszán: a kalapács vagy a bontógolyó beszél valójában?

Dátum: július 4, 2020 11:13 de.
Kategória: ,

„»Minden igazság egyszerű.« – Nem kétszeresen hazugság?” Az élet hadiiskolájából – „Ami nem öl meg, az erősebbé tesz.”1 Friedrich Nietzsche 1. Bevezetés**   Friedrich Nietzsche igen érzékletesen írt arról, hogy a szavak erejét kalapácsként használva szétzúzhatók a kor hamis bálványai, azonban az ő pörölye sebészi eszköz volt a ma egyes egye­temeken a bontógolyóhoz (wrecking ball) […]

Bővebben...

Egyetemi szólásszabadság

Dátum: július 4, 2020 11:38 de.
Kategória: ,

A Kaliforniai Egyetem berkeley-i kampuszán 2017. február 1-jére hirdették meg Milo Yiannopoulos beszédét. Nicholas Dirks kancellár aggódott, hogy esetleg megzavarják az eseményt, ezért arra kérte az egyetem többi kampuszát, hogy küldjenek rendőri erősítést, továbbá segítséget kért a berkeley-i rendőrségtől is. Minden biztonsági előkészület ellenére az antifasiszta mozgalom hívei bementek az egyetemre, és jelentős rendbontást okoztak […]

Bővebben...