Hungarian Media Law

The media regulation of a particular country cannot be evaluated exclusively on the basis of the text of the respective laws. Despite that, the new Hungarian media regulation was subject to numerous criticisms in Hungary and abroad; some of these accusations were quite unrealistic.

To make a well-founded judgement, it is necessary to have a precise knowledge of the history of the regulation, the constitutional norms of the state and the legal meaning of the notions included in a given law, as well as the legal practice applied by the courts and authorities. The authors of this study have made an attempt to adopt such a complex approach when examining the specific provisions.

(Egy ország médiaszabályozását nem lehet kizárólag a vonatkozó törvényszövegek alapján megítélni. Ennek ellenére itthon és külföldön egyaránt számos kritika érte az új médiatörvényt, s az elhangzott vádak némelyike meglehetősen légből kapott volt.

A megalapozott ítéletalkotás érdekében a szabályozás történetének, az alkotmányos normáknak és az adott törvény fogalmi hátterének alapos ismerete éppúgy szükséges, mint a kapcsolódó bírósági és hatósági joggyakorlaté. E kötet szerzői efféle, összetett nézőpontú megközelítést alkalmazva elemzik a konkrét jogszabályi rendelkezéseket.)

Want to do the check-out in English?
Buy the book about Media Law in Hungary at Amazon >>>
or
at iBook Store >>>

In Medias Res