A tudomány szabadsága és a jog

Az utóbbi néhány évben a tudósok egyre inkább azt tapasztalják, hogy tudományszabadságuk növekvő mértékű fenyegetésnek van kitéve. E fenyegetések több különböző forrásból fakadnak. A kutatóorvosok arra mutatnak rá, hogy a gyógyszergyártó cégek és más szponzorok a szellemi tulajdonhoz fűződő jogaik, illetve jó piaci hírnevük védelme érdekében korlátozzák a kutatási eredmények közlésének szabadságát. A társadalomtudósoknak időről időre nehézségeik támadnak azokkal a korlátozásokkal, melyeket az etikai bizottságok vagy az adatvédelmi jogszabályok rónak munkájukra, míg a kriminológusok és drogügyi tanácsadók az őket megbízó kormány korlátozásait találják problematikusnak. Általánosabban szólva, sok egyetemi oktató és kutató úgy látja, hogy az oktatás és kutatás szabadságához fűződő jogaikat egyre szűkebb korlátok közé szorítja egyfelől a kormány, amely kézzelfogható társadalmi és gazdasági hasznot vár munkájuktól, másfelől a »menedzseri« szemléletű egyetem, amely gyakran sokkal inkább üzleti vállalkozásként, semmint független tudósok közösségeként tekint önmagára.

In Medias Res