A kellő ténybeli támasz nélküli történészi spekuláció nem formai hiba Viszontválasz Ungváry Krisztián ʻspekuláló’ történész fenti írására

Szerző: Kiss László,
Dátum: 2014. december 22., 00:00
PDF letöltése

Ungváry Krisztián kifogásolja, hogy az Ungváry és Irodalom Kft. kontra Magyarország ügyben,1 az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) által hozott ítéletnek miért csak az 53. pontját idézem. Nos, azért, mert annak tartalma a következő:

„az első kérelmező nem tudta bizonyítani, hogy K. úr rendszeres kapcsolatban állt az állambiztonsággal, gyakran elébe ment a szervezet elvárásainak, és túlteljesítette annak elvárásait (…) a közlések túllépik az újságírás, a tudományosság és a nyilvános vita határát. A jelen ügyben nem a kifejezés – érvekkel alátámasztható módon túlzó – formája, hanem a spekulációk jóhírnév-sértő tartalma az, amit a Bíróság kellő ténybeli támasz hiányában kifogásolandónak talál (…) A Bíróság is kifogásolandónak találja, hogy a szóban forgó könyv megjelentetésével az állítások még a helyreigazításra kötelező ítélet meghozatala után is megismétlésre kerültek.”

Ungváry tehát papírt kapott arról, hogy kellő ténybeli támasz nélkül spekulált. Fentebbi megjegyzéseiben összefércelt ʻleleplező’ mondatait is nyilván ebbe a körbe sorolta a strasbourgi EJEB, hiszen ezek is szerepeltek Ungváryék beadványában.

Az ő sztorija, mondja, nem annyira egyértelmű – mint az Élet és Irodalomé, megjegyzés tőlem –, éspedig „elsősorban formai okok miatt”. Irigylem a kitartását, irigylem a bátorságát. Ha egy történész munkáját egy tekintélyes nemzetközi bíróság kellő ténybeli támasz nélküli spekulációnak minősíti, azt rajta kívül csak kevesen mernék formai oknak minősíteni.2

Ungváry éveken át ʻlebesúgózott’, ʻleügynöközött’, jelentések írásával vádolt meg. Érdekes ugyanakkor, még az általam felajánlott tízmillió forintért sem volt képes ennek egyetlen kézzel fogható bizonyítékával szolgálni.

Sokadszorra kérdezem: történészek, történészek! Hol vagytok és miért hallgattok?


1 Ungváry and Irodalom Kft. v. Hungary, no. 64520/10., 2014. március 3-i ítélet.

2 KISS Orsolya: Félelemből nem szívesen kötök kompromisszumot. KönyvesBlog, 2013. december 14.
konyves.blog.hu/2013/12/14/felelembol_nem_szivesen_kotok_kompromisszumokat

In Medias Res