szerzők

Richard Albert

A Boston College Law School docense.

David Anderson

Fred & Emily Marshall Wulff Centennial Chair in Law, University of Texas School in Law

C. Edwin Baker

A szerző (1947-2009) a jogtudomány professzora volt a University of Pennsylvanián.

Bartóki-Gönczy Balázs

E-mail: bartoki.gonczy.balazs@nmhh.hu
Ph.D. hallgató, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar

Uladzislau Belavusau

Az amszterdami Vrije Universiteit jogi tanársegédje.

Lilia Bensedrine-Thabet

E-mail: lilia.bensedrine@wanadoo.fr
Egyetemi tanár, Université de Strasbourg

John Campbell

E-mail: jcampbell@4-5.co.uk

Anne S. Y. Cheung

E-mail: anne.cheung@hku.hk
Professzor, Department of Law, University of Hong Kong.

Mark D. Cole

A szerző új információs technológiák jogát, valamint média- és kommunikációs jogot oktat a Luxembourgi Egyetemen. Korábban a mainzi Johannes Gutenberg Egyetemen dolgozott, és vendégelőadóként ma is ott tanít az LL.M médiajogi programban.

Val Corbett

A dublini Independent College jogi iskolájának vezetője.

Ian Cram

A Leeds University összehasonlító alkotmányjogi tanszékének professzora

Rachael Craufurd Smith

Egyetemi oktató (senior lecturer), University of Edinburgh

Csehi Zoltán

E-mail: csehi.zoltan@jak.ppke.hu
Tanszékvezető egyetemi tanár, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog-és Államtudományi Kar

Debreczeni-Raskó Gabriella

E-mail: raskogabriella@gmail.com
Médiajogász

Demeter Márton

E-mail: demeter.marton@kre.hu
Egyetemi docens, Károli Gáspár Református Egyetem.

Anthony L. Fargo

Az Indiana University Media Schooljának docense.

Fejes Erik

E-mail: fejes.erik@mku.hu
PhD-hallgató (Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Jog- és Államtudományi Doktori Iskola), főügyészségi katonai ügyész (Központi Nyomozó Főügyészség).

Peter Forsskål

Frivaldszky János

E-mail: frivaldszky.janos@jak.ppke.hu
Egyetemi tanár, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Kar.

Gálik Mihály

E-mail: galik@uni-corvinus.hu
Egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem, Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet

Gellén Klára

E-mail: gellen@juris.u-szeged.hu
Egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kar

Géczi Kinga

E-mail: geczi.kinga@nmhh.hu
Vezető tanácsos, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Doktorandusz, Széchenyi István Egyetem, Deaák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar, Győr

David Goldberg

A University of London Institute of Computer and Communications Law in the Centre for Commercial Law Studies, Queen Mary Senior Visiting Fellow-ja; a Los Angeles-i Southwestern Law School adjunktusa.

Grad-Gyenge Anikó

E-mail: grad-gyenge.aniko@kre.hu
Tanszékvezető-helyettes egyetemi docens, Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Polgári Jogi és Római Jogi Tanszék

Hajas Barnabás

E-mail: hajas.barnabas@jak.ppke.hu
Főosztályvezető, Alapvető Jogok Biztosának Hivatala; egyetemi adjunktus, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar

Jackie Harrison

A CFOM (Centre for Freedom of the Media) elnöke, a University of Sheffield újságírás tanszékének professzora

Ulrike I. Heinrich

jogtanácsos

Horváth E. Írisz

E-mail: irisz@jak.ppke.hu
Egyetemi tanársegéd, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Kar

Robert A. Kahn

A minnesotai egyetem St. Thomas School of Law docense.

Kisbán Tamás

E-mail: kisbantamas@fovitb.birosag.hu
Bíró, Fővárosi Ítélőtábla.

Kiss László

E-mail: kiss@mkab.hu
Alkotmánybíró, egyetemi tanár a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán.

Kiss Zoltán

E-mail: kiss.zoltan@mma.hu
A Magyar Művészeti Akadémia Titkárságának főosztályvezetője, a Szerzői Jogi Szakértő Testület tagja, a Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesület alelnöke.

Klein Tamás

E-mail: ktamas0524@freemail.hu
Doktorandusz, ELTE ÁJK, Alkotmányjogi Tanszék

Klestenitz Tibor

E-mail: klestenitz.tibor@btk.mta.hu
Tudományos munkatárs, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet.

Koltay András

E-mail: koltay.andras@jak.ppke.hu
Egyetemi docens, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar; az NMHH Médiatanácsának tagja

Joanna Kulesza

A łódźi egyetem jog- és közgazdaságtudományi karának professzora

Kuminetz Géza

E-mail: kuminetz.geza@htk.ppke.hu
Egyetemi tanár, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Hittudományi Kar.

Peter Leyland

E-mail: p.leyland@londonmet.ac.uk
Professor of Public Law (London Metropolitan Univeristy) és Professorial Research Associate (School of Oriental and African Studies, University of London).

Manhercz Orsolya

E-mail: manhercz.orsolya@btk.elte.hu
Történész, az ELTE BTK Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszékének oktatója

Mayer Annamária

E-mail: mayer.annamaria@mtmi.hu
Médiatudományi munkatárs, Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának Médiatudományi Intézete

Menyhárd Attila

E-mail: menyhard@ajk.elte.hu
Tanszékvezető egyetemi tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar.

Molnár Attila Károly

E-mail: alitta@elte.ludens.hu
Habilitált egyetemi docens, ELTE, NKE

Monori Zsuzsanna Éva

E-mail: monori.zsu@gmail.com
PhD-hallgató, Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola.

Nagy Dóra

E-mail: nagy.dora@nmhh.hu
Jogi munkatárs, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa

Navratyil Zoltán

E-mail: navratyil.zoltan@jak.ppke.hu
Egyetemi adjunktus, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar, Magánjogi és Kereskedelmi Jogi Tanszék

Nádori Péter

E-mail: nadorip@mte.hu
Elnök, Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete

René Nouailhat

E-mail: rene.nouailhat@free.fr
Egyetemi tanár, Centre Universitaire Catholique de Bourgogne

Kartin Nyman-Metcalf

A Tallinni Műszaki Egyetem Jogi és Műszaki Tanszékének vezetője, az észt e-Governance Academy kutatásvezetője.

Nyakas Levente

E-mail: nyakas.levente@mtmi.hu
A Médiatanács Médiatudományi Intézetének vezetője

Paál Vince

E-mail: paal.vince@mtmi.hu
Médiatudományi munkatárs, NMHH Médiatanácsának Médiatudományi Intézete.

Parti Katalin

E-mail: parti@okri.hu
Tudományos főmunkatárs, Országos Kriminológiai Intézet

Frank Pasquale

A University of Maryland Francis King Carey School of Law professzora.

Pázmándi Kinga

E-mail: pazmandi@eik.bme.hu
Tanszékvezető egyetemi docens, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Üzleti Jog Tanszék

Carlo A. Pedrioli

E-mail: cpedrioli@abfn.org
Vendégkutató, American Bar Foundation

Pogácsás Anett

E-mail: pogacsas.anett@jak.ppke.hu.
Tudományos segédmunkatárs, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar.

Robert C. Post

A Yale Law School dékánja és a jogtudomány Sol és Lillian Goldman professzora.

Stefanie Pukallus

A CFOM (Centre for Freedom of the Media) kutatója

Révész T. Mihály

E-mail: revesz@sze.hu
Címzetes egyetemi tanár, Széchenyi István Egyetem.

Sarkady Ildikó

E-mail: sarkadydr@mediajog.hu
Tanácsadó (Media Content), a Szerzői Jogi Szakértői Testület elnökségi tagja

Schanda Balázs

E-mail: schanda.balazs@jak.ppke.hu
Egyetemi tanár, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Kar

Frederick Schauer

David and Mary Harrison Distinguished Professor of Law, University of Virginia (További információ a University of Virginia oldalán)

Smuk Péter

E-mail: smuk@sze.hu
Habil. egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Alkotmányjogi és Politikatudományi Tanszék.

Sz. Nagy Gábor

E-mail: nagy.gabor@mnl.gov.hu
Könyvtáros-levéltáros, főosztályvezető-helyettes, Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára

Szabó Endre Győző

E-mail: szabo.endre.gyozo@naih.hu
Elnökhelyettes, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Szikora Tamás

E-mail: szikora.tamas@mediatanacs.hu
Jogi munkatárs, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Szilágyi Ferenc

E-mail: szilagyi.ferenc@jak.ppke.hu
Egyetemi tanársegéd, Magánjogi és Kereskedelmi Jogi Tanszék, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog és Államtudományi Kar

Szilágyi Pál

E-mail: pal.szilagyi@versenyjog.com
Igazgató, Versenyjogi Kutatócsoport, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar

Szivi Gabriella

E-mail: szivi.gabriella@mtva.hu
A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap jogtanácsosa.

Szombathy Zoltán

E-mail: szombathy.zoltan@btk.elte.hu
tanszékvezető egyetemi docens, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Sémi Filológiai és Arab Tanszék

Szomora Zsolt

E-mail: szomora.zs@juris.u-szeged.hu
Habilitált egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék

Jeroen Temperman

E-mail: temperman@law.eur.nl
Assistant professor, Erasmus University Rotterdam

Tófalvy Tamás

E-mail: tamastofalvy@gmail.com
Egyetemi adjunktus, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Tóth J. Zoltán

E-mail: toth.zoltan@kre.hu
Egyetemi docens, Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyházjogi Tanszék

Török Bernát

E-mail: torok@mkab.hu
Főtanácsadó, Alkotmánybíróság

Trócsányi László

E-mail: skula@juris.u-szeged.hu
Igazságügyi Miniszter; Tanszékvezető egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Alkotmányjogi Tanszék

Turgonyi Zoltán

E-mail: Turgonyi.Zoltan@btk.mta.hu
Tudományos főmunkatárs, Magyar Tudományos Akadémia, Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Filozófiai Intézet.

Udvary Sándor

E-mail: udvary@mkab.hu
Tanszékvezető egyetemi docens, Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar

Ungváry Krisztián

E-mail: kungvary@gmail.com
Történész, Országos Széchényi Könyvtár.

Peggy Valcke

E-mail: peggy.valcke@law.kuleuven.be
Egyetemi tanár (professor in law), Katholieke Universiteit Leuven, az Interdisciplinary Centre for Law & ICT kutatója

Varga Tamás

E-mail: vatam21@yahoo.co.uk
Doktorandusz, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi kar

Vogl Artemon

E-mail: artemon.vogl@uni-corvinus.hu
Doktorandusz, Budapesti Corvinus Egyetem, Marketing és Média Intézet

Russell R. Weaver

E-mail: russell.weaver@louisville.edu
Professor of Law & Distinguished University Scholar, Unversity of Louisville, Louis D. Brandeis School of Law.

Rolf H. Weber

A zürichi egyetem Polgári, Kereskedelmi és Európai Jogi Tanszékének professzora, a Hong-Kong-i egyetem vendégprofesszora.

Vincenzo Zeno-Zencovich

Az Universita degli Studi Roma Tre összehasonlító jogi professzora, az Universita degli Studi Internazionali di Roma rektora.