Smuk Péter

E-mail: smuk@sze.hu Habil. egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Alkotmányjogi és Politikatudományi Tanszék.


A demokratikus közvélemény kialakulásának támogatása és korlátai a kelet-európai jogrendszerekben*

Dátum: június 22, 2015 12:00 de.
Kategória: ,

1. Bevezetés – médiavalóság és nyilvánosságtörvények a vizsgált államokban Dolgozatom a véleménynyilvánítás szabadságának intézményvédelmi oldalán található, a demokratikus diskurzusokat biztosító alkotmányos garanciákat tekinti át, amelyeket az európai emberi jogi standardok nyomán konkretizálhatunk, a közvélemény számára elérhető kommu­nikációs mező „felületei” szerint…

Bővebben...