Smuk Péter

E-mail: smuk@sze.hu Habil. egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Alkotmányjogi és Politikatudományi Tanszék.


Pártok, kampány, média

Dátum: július 4, 2018 1:29 du.
Kategória: ,

1. Bevezetés Belgium alkotmányos rendszerébe és médiaszabályozásába1 1.1. Az alkotmányos berendezkedés, a jogalkotási hatáskörök A Belga Királyság meglehetősen bonyolult, több modern kori államreformot megélt alkotmányos berendezkedését az alkotmány a következőképp írja le. Belgium szövetségi állam, alkotó egységei a (francia, a flamand és a német ajkú) közösségek és a (vallon, a flamand és a brüsszeli) régiók. […]

Bővebben...

A demokratikus közvélemény kialakulásának támogatása és korlátai a kelet-európai jogrendszerekben*

Dátum: június 22, 2015 12:00 de.
Kategória: ,

1. Bevezetés – médiavalóság és nyilvánosságtörvények a vizsgált államokban Dolgozatom a véleménynyilvánítás szabadságának intézményvédelmi oldalán található, a demokratikus diskurzusokat biztosító alkotmányos garanciákat tekinti át, amelyeket az európai emberi jogi standardok nyomán konkretizálhatunk, a közvélemény számára elérhető kommu­nikációs mező „felületei” szerint rendezetten. Az európai standardok – az Európa Tanács, a ­Velencei Bizottság dokumentumai – fényében vizsgáljuk a […]

Bővebben...

A demokratikus közvélemény formálódásának alkotmányos garanciái*

Dátum: június 22, 2014 12:00 de.
Kategória: ,

…give the public the means of forming an opinion. (Charles James Fox, 17921) 1. Alapvetés: demokratikus közvélemény és kommunikációs jogok A politikai diskurzusok formálódását elősegítő intézményi garanciákat és nyilvánosságelvet a demokrácia azon alapvető ismérvéből vezethetjük le, miszerint a politikai közösség tagjai részesei a hatalomnak, a (köz)hatalom gyakorlásának különböző megnyilvánulásai igénylik a közreműködésüket. A közvetlen hatalomgyakorlás […]

Bővebben...