Robert C. Post

A Yale Law School dékánja és a jogtudomány Sol és Lillian Goldman professzora.


Demokratikus legitimitás és az Első Alkotmánykiegészítés*

Dátum: június 22, 2017 12:00 de.
Kategória: ,

Ebben a könyvben az Első Alkotmánykiegészítésre mint a bíróság által érvényre juttatott jogok forrására tekintek. Az Első Alkotmánykiegészítés ezt a funkciót azáltal tölti be, hogy létrehozza a bíróságok által a kormányrendeletek alkotmányosságának megállapítása céljából alkalmazott, doktrinális megkülönböztetéseken alapuló teszteket és mércéket.…

Bővebben...

Részvételi demokrácia és szólásszabadság*

Dátum: június 22, 2014 12:00 de.
Kategória: ,

Abból az előfeltevésből indulok ki, hogy az Első Alkotmánykiegészítés értelmezése magában foglalja a véleménynyilvánítás szabadsága iránti nemzeti elkötelezettségünk magyarázatát is. A feladat nem az, hogy az „absztrakciók szintjén” meghatározzuk a szólásszabadság lehetséges legjobb elméletét, hanem az, hogy a lehető legjobb magyarázatát…

Bővebben...