Láncos Petra Lea

E-mail: lancos.petra.lea@jak.ppke.hu

Kutató, Deutsches Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung (Speyer); egyetemi docens, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Kar


Az elfeledtetéshez való jog és az extraterritorialitás kérdései

Dátum: december 22, 2017 12:00 de.
Kategória: ,

1. Bevezetés Az elmúlt évtizedekben lezajlott információs technológiai forradalomra válaszul az egyes jogrendszerek eltérően reagáltak a virtuális világ jelentette kihívásokra, és más hangsúlyokkal igyekeztek megteremteni az egyes szabadságjogok, így egyrészt a véleménynyilvánítás és a tájékozódáshoz való jog, másrészt a magánélet tiszteletben tartásához és az adatok védelméhez való jog egyensúlyát.1 Ugyanakkor az online elkövetett jogsértések elemei […]

Bővebben...

Az Európai Unió értékeinek kikényszerítése és az értékek meghatározhatóságának problémája*

Dátum: június 22, 2013 12:00 de.
Kategória: ,

„[Az EUSZ 2. cikkében foglalt értékek] azoknak a meghatározó tulajdonságoknak a kemény magját jelentik, melyekben valamennyi uniós polgár magára ismerhet, függetlenül azoktól a politikai vagy kulturális különbségektől, melyek a nemzeti identitásukból adódnak.”1 Bevezetés A magyar Országgyűlés bő két éve fogadta el a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvényt. A törvény kapcsán az […]

Bővebben...