Eric Barendt: Anonymous Speech: Literature, Law and Politics

Szerző:
Dátum: június 22, 2017 12:00 de.
Kategória: ,

Az elmúlt évtizedekben a szólásszabadság hatókörének növekedésével, az új kommunikációs eszközök kialakulásával egyre gyarapodott a szólásszabadságból levezethető egyes részjogosultságok köre is. Izgalmas kérdés, hogy milyen további részjogok vezethetők le a szólás vagy a sajtó szabadságából. Európában ma már vitán felül…

Bővebben...

Kevin Saunders: Free Expression and Democracy

Szerző:
Dátum: június 22, 2017 12:00 de.
Kategória: ,

A kifejezés szabadságának szakirodalma elképesztően gazdag, a világ minden táján élénk párbeszédet folytatnak egymással a téma kutatói. Még bizonyos nemzetek feletti trendeket, közösen vallott elveket is azonosítani lehet, amelyek a kifejezés szabadságának korlátaira vonatkoznak. Egy kalap alá szokás venni a…

Bővebben...

A gyűlöletbeszéd korlátozása és az állampolgárság eszménye Eric Heinze új teóriája szerint

Szerző:
Dátum: december 22, 2016 12:00 de.
Kategória: ,

2016 tavaszán jelent meg Eric Heinze, a londoni Queen Mary University professzorának új könyve, amelyben a szerző a szólásszabadság új elméletének meghatározására tesz kísérletet.1 Úgy fest, a gyűlöletbeszéd szólásszabadság-jogi kérdése a legalkalmasabb arra, hogy apropóján modern, önálló szólásszabadság-elméletek szülessenek, akadémikus szerzők tollából.…

Bővebben...

Adalékok a blaszfémia szólásszabadság-jogi megítéléséhez

Szerző:
Dátum: június 22, 2016 12:00 de.
Kategória: ,

1. Bevezetés A blaszfémia mint szólásszabadság-jogi kérdés nem új keletű, a vallások, vallási szereplők, hit­tételek védelme a szólásszabadság legősibb korlátjának számított a nyugati jogrendszerekben is.1 Mivel azonban a huszadik században ezeket a korlátokat az államok fokozatosan lebontották, és a mai Európában…

Bővebben...

Frederick Schauer: A demokrácia és a szólásszabadság határai. Válogatott tanulmányok

Szerző:
Dátum: június 22, 2015 12:00 de.
Kategória:

Frederick Schauer kötete jellegében eltér a Wolters Kluwer által 2012 óta gondozott médiatudományi sorozatban eddig megjelent, magyarra fordított külföldi művektől. Ez a kötet ugyanis most született meg, eredeti, angol nyelvű változata ebben a formában nincsen. Schauer professzor munkássága már régóta…

Bővebben...

Ungváry Krisztián perei Magyarországon és Strasbourgban

Szerző:
Dátum: június 22, 2014 12:00 de.
Kategória: ,

  1. Prológus: az Alkotmánybíróság 1994-es mércéje a közéleti szereplők hírnév- és becsületvédelmére vonatkozóan Az Alkotmánybíróság 36/1994. (VI. 24.) sz. határozata előzményéül szolgáló indítvány a Büntető Törvénykönyv akkori 232. §-a, a „Hatóság vagy hivatalos személy megsértése” elnevezésű bűncselekmény alkotmányosságát vitatta.…

Bővebben...

Az emberi jogok, az emberi méltóság és az alkotmányos rend védelme a magyar médiaszabályozásban

Szerző:
Dátum: június 22, 2012 12:00 de.
Kategória: ,

Az emberi méltóság védelme érdekében történő, az állam intézményvédelmi kötelezettségét érvényre juttató médiahatósági fellépés alkotmányosan indokolható, amennyiben az világosan elválik a jogrendszer egyéb területein biztosított jogvédelmi eszközöktől. Az Alkotmánybíróság több határozatában is megerősítette a szabályozás létjogosultságát, ugyanakkor a bő másfél…

Bővebben...