Kiss László

E-mail: kiss@mkab.hu Alkotmánybíró, egyetemi tanár a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán.


Egy történészi spekuláció genezise

Dátum: december 22, 2014 12:00 de.
Kategória: ,

1. Bevezető gondolatok Koltay András kollégám fenti címmel megjelent tanulmányát1 több okból is üdvözölendőnek tartom. Mindenekelőtt azért, mert a Szerzőnek alkalmat adott arra, hogy a magyar bírói gyakorlatban fellelhető egyenetlenségekre felhívja a figyelmet. Igaza van ugyanis abban, hogy a különböző polgári…

Bővebben...