Robert C. Post: A szólásszabadság amerikai hagyományának magyarázata

Dátum: július 4, 2018 1:29 du.
Kategória: ,

(Budapest, Wolters Kluwer, 2017. 804 oldal, ISBN 978 963 295 702 9) A szólásszabadság amerikai irodalmának gazdagsága párját ritkítja. Jól mutatja ezt a jelen kötetet befogadó tudományos könyvsorozat több korábbi kiadványa is.1 Nincs még egy diskurzus, amely oly régóta, oly sok résztvevővel és az érintett kérdések oly sokszínűségében vitatkozna a véleménynyilvánítás témájáról, mint a tengerentúli […]

Bővebben...

Denis McQuail: A tömegkommunikáció elmélete

Dátum: június 22, 2016 12:00 de.
Kategória: ,

A tömegkommunikáció elméleteiről az idők folyamán már rengeteg könyvet jelentettek meg a világon, de minden bizonnyal egyik mű sem aratott akkora szakmai sikert és ért el oly széles olvasótábort, mint Denis McQuail A tömegkommunikáció elmélete címet viselő munkája. A mű első kiadása még 1983-ra datálódik, és ezt követően nagyjából ötévenként új és új kiadással jelentkezett […]

Bővebben...

Lee C. Bollinger: A toleráns társadalom. Korlátlan, erőteljes és szélesre nyitott

Dátum: június 22, 2015 12:00 de.
Kategória: ,

Lee Bollinger két könyvét együtt jelentette meg a Wolters Kluwer kiadó. A szerző az amerikai szólásszabadság kutatója, a tengerentúli jogtudományi „establishment” elismert és gyakran hivatkozott alakja. Írásai hamisítatlanul amerikaiak, amennyiben arra törekszenek, hogy a szólásszabadság több évszázados filozófiai irodalmából, valamint az amerikai Supreme Court lassan évszázados, gazdag gyakorlatából egy aprólékos, bonyolult, de mégis koherens és […]

Bővebben...

A szólásszabadság és az államhatalom sokféle arca

Dátum: június 22, 2013 12:00 de.
Kategória: ,

I. Fiss téziseinek összefoglalása Fiss műve az Egyesült Államok szólásszabadság-jogi irodalmának sztenderdjeihez mérten akár radikálisnak is nevezhető. Mondanivalójának lényege, hogy az állam – amely törvényalkotási felhatalmazása folytán szabályozni tudja a szólásszabadság és a média területét is, illetve amely a kormányzaton, a bíróságokon és a különféle hatóságokon keresztül felügyelni tudja a szabályozás betartását, valamint képes korrekciókra, amennyiben […]

Bővebben...

A szólásszabadság nem habostorta …

Dátum: december 22, 2017 12:00 de.
Kategória: ,

1. Bevezetés Az emberi jogi szabályok előtt álló egyik legnagyobb kihívás az egymással ütköző jogok egyensúlyának megteremtése. Annak elismerése, hogy egyes személyeknek vagy személyek egy csoportjának vannak bizonyos jogai, amelyeket másoknak tiszteletben kell tartaniuk, nem ritkán olyan kötelezettségeket róhat a „másokra”, amelyek esetlegesen saját jogaikat is sérthetik. Ilyen helyzetekben a bíróságoknak kell egyensúlyba hozniuk az […]

Bővebben...

Az önvezető autó szoftvere magas szintű szellemi alkotás vagy kifinomult károkozó?

Dátum: december 22, 2017 12:00 de.
Kategória: ,

1. Bevezetés, fogalmi alapvetések Az autóipar számára jelenleg az önvezető autók mutatják az irányt. Nem tudható, hogy ebből belátható időn belül további vezetéssegítő vagy fejlett co-pilot szolgáltatások, esetleg teljesen ­automatizált rendszerek sokasága nő-e ki. Egyes források szerint 2035-re már több mint 50 mil­­lió önvezető jármű lesz az utakon szerte a világon.1 A legfrissebb fejlemények közé […]

Bővebben...

A sajtóirányítási bizottság (Pressleitungskomitee) felállítása 1852-ben

Dátum: december 22, 2017 12:00 de.
Kategória: ,

1. Bevezető gondolatok Az 1848–1849-es forradalmi hullám nagymértékben átalakította a Habsburg Birodalom társadalmi és politikai rendszerét. A birodalom területi integritása is veszélybe került, azonban a dinasztiának sikerült restaurálnia pozícióját. A restauráció ugyanakkor nem jelenthette az 1848 előtti állapothoz való teljes visszatérést, hiszen a feudális szisztéma lebontása, illetve a polgári átalakulás vívmányainak egy része nem volt […]

Bővebben...

A sajtó elszámoltathatóságának korlátai

Dátum: december 22, 2017 12:00 de.
Kategória: ,

1. Bevezetés A sajtó önszabályozásáról szóló királyi charta (Charta) – a sajtókultúrával, sajtógyakorlattal és sajtóetikával foglalkozó jelentés (Leveson-jelentés)1 nyomán – a független (azaz az állam és a sajtó ellenőrzésétől mentes) sajtószabályozási rendszer kialakítására irányuló összpárti elköteleződés megtestesülése. E cél eléréséhez többek között az is szükséges, hogy a szabályozó kidolgozzon és érvényesítsen egy olyan magatartási kódexet […]

Bővebben...

Közszolgálati kommunikáció, közbizalom és médiaszabályozás

Dátum: december 22, 2017 12:00 de.
Kategória: ,

Bevezetés Az állam és a közintézmények a kommunikációs térben fogalmazzák meg mindazt, amit közszolgálatnak nevezünk. A közszolgálati tevékenység ellátása sikerében a közintézmények és az állampolgárok közötti kommunikáció jelentősége megkérdőjelezhetetlen. A „jó állam” és a „szolgáltató állam” koncepciójából egyenesen következik az állampolgárok felé irányuló kommunikáció minőségi követelményeinek a kialakítása. Az állampolgároknak joguk van megismerni a közpénzekből […]

Bővebben...

Szólásszabadság a neoliberalizmus korában

Dátum: december 22, 2017 12:00 de.
Kategória: ,

Tanulmányunk tárgyát a nyugati, főként az angolszász felsőoktatási színtereken az utóbbi években, a 2010-es évek derekán felerősödő diákmozgalmak bizonyos, a szólásszabadság elvét érintő – és gyakran a ‘politikai korrektség’, illetve az ‘identitáspolitika’ kontextusában emlegetett – követelései képezik. A jelenség körül kibontakozó viták nem szemlélhetőek leegyszerűsítően, liberális és konzervatív felek szembenállásaként. Egyrészt a liberálisnak tekintett szereplők […]

Bővebben...