Az audiovizuális médiaszolgáltatásokra vonatkozó szabályozói hatáskör meghatározása az Európai Unióban*

Dátum: június 22, 2012 12:00 de.
Kategória: ,

Az AVMS irányelv az audiovizuális – lineáris és lekérhető – médiaszolgáltatásokkal kapcsolatosan világos joghatósági szabályokat állapított meg. Az irányelvben az általános mellett – később az Európai Bíróság által is megerősített – speciális rendelkezések is találhatók, azonban a tisztának és egyértelműnek tűnő szabályozás néhol a szabályozói hatáskörök vitájához vezetett. Jelen tanulmány célja annak bemutatása, hogy az […]

Bővebben...

Az emberi jogok, az emberi méltóság és az alkotmányos rend védelme a magyar médiaszabályozásban*

Dátum: június 22, 2012 12:00 de.
Kategória: ,

Az emberi méltóság védelme érdekében történő, az állam intézményvédelmi kötelezettségét érvényre juttató médiahatósági fellépés alkotmányosan indokolható, amennyiben az világosan elválik a jogrendszer egyéb területein biztosított jogvédelmi eszközöktől. Az Alkotmánybíróság több határozatában is megerősítette a szabályozás létjogosultságát, ugyanakkor a bő másfél évtizedes jogalkalmazói gyakorlat ezzel szemben nem minden esetben tekinthető következetesnek. „A k… anyádat médiahatóság, ez […]

Bővebben...

A kereskedelmi kommunikáció és a médiapiac

Dátum: június 22, 2012 12:00 de.
Kategória: ,

Az Mttv. és az Smtv. 2011. január 1. napján történt hatályba lépésével jelentősen átalakult a kereskedelmi kommunikációt érintő hazai szabályozás. Az AVMS irányelv nyomán a különböző platformokat érintően megalkotott egységes szabályozás egyaránt mutat a múltba és a jövőbe, ugyanakkor elvitathatatlan, hogy az új reklámtechnikák és az önszabályozási fórumrendszer törvénybe iktatásával e területen is jelentős és […]

Bővebben...

A kétoldalú piacok versenyjogi megítélése a médiapiacokra tekintettel

Dátum: június 22, 2012 12:00 de.
Kategória: ,

Versenyjogi megközelítésből a média területén egyre inkább jellemző az ún. ʻkétoldalú’ piacok előfordulása, amelyek újdonságának ékes bizonyítéka, hogy a problematika ez idáig a Gazdasági Versenyhivatal gyakorlatában is csak elvétve jelentkezett. A cikk kiemeli a kétoldalú piacok sajátosságait, emellett elemzi a versenyhatóság e területen a közelmúltban hozott határozatát. 1. Bevezető A versenyjog mai állása szerint a […]

Bővebben...

Joghatósági kérdések az interneten elkövetett személyiségi jogi jogsértések esetén*

Dátum: június 22, 2012 12:00 de.
Kategória: ,

Az internet világának elterjedésével párhuzamosan a személyiségi jogi jogsértések tekintetében is újabb kérdések kerültek a felszínre. A jogsértések megítélésének elsődleges szempontja a joghatósági kérdések tisztázása, amelyre adandó válaszok közül az Európai Unió Bírósága és az amerikai bíróságok gyakorlatának elemzése mellett Menthe alternatív elmélete is rávilágít az esetleges megoldás(ok)ra. 1. Bevezetés A joghatóság meghatározása az interneten […]

Bővebben...

A kereskedelmi közleményekkel szemben támasztott műsorszerkezeti követelmények

Dátum: június 22, 2012 12:00 de.
Kategória: ,

A médiaszabályozás területén 2010. év végén végbement törvénymódosítások következtében a kereskedelmi kommunikáció terén is jelentős változások történtek. A szabályozás eredményeképpen bekövetkezett átalakulás – értelemszerűen – a kereskedelmi közlemények új formái, technikái tekintetében is sajátos, egyedi műsorszerkesztési korlátokat állított fel. A médiaszolgáltatásokban közzétett kereskedelmi közlemények a megjelenítés és a hozzáférés sajátos módja, valamint az információval megcélzott […]

Bővebben...

Az Axel Springer – Ringier fúzió a Médiatanács előtt

Dátum: június 22, 2012 12:00 de.
Kategória: ,

A médiapiaci koncentráció megelőzésére és a sokszínűség fenntartására irányadó szabályozás egyik új eleme szerint a vállalkozások tervezett összefonódása esetén a Gazdasági Versenyhivatal eljárása során köteles beszerezni a Médiatanács szakhatósági állásfoglalását. Ilyen eljárás a Médiatanács előtt elsőként a nyomtatott sajtó piacának két legmeghatározóbb szolgáltatója, az Axel Springer és a Ringier kiadók tervezett összefonódása ügyében kezdeményezte a […]

Bővebben...

Magyarországra sugárzó, külföldi joghatóságú médiaszolgáltatók

Dátum: június 22, 2012 12:00 de.
Kategória: ,

A Magyarország területén elérhető, jelenleg ugyanakkor külföldi joghatóság alatt álló, magyar nyelvű médiaszolgáltatások egy része korábban itthon került nyilvántartásba vételre. A székhelyváltás hátterében meghúzódó indokokra biztos választ nem tudunk adni, azonban jelen cikk feltárja lehetséges okait annak, hogy e médiaszolgáltatók miért ʻvándoroltak el’ hazánkból, illetve velük szemben milyen eljárási lehetőségek állnak a magyar hatóságok rendelkezésére. […]

Bővebben...

Des Freedman: A médiapolitika mint közpolitika

Dátum: június 22, 2012 12:00 de.
Kategória: ,

Des Freedman könyve a politikai hatalom és a médiában érdekelt egyéb szereplők, valamint a média valódi viszonyainak feltárására törekszik. A mű hazai piacon való megjelenése a médiapolitikai elemzések hasznos alapja lehet. A szerző az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság médiarendszerét kiemelve áttekintést nyújt a médiapolitika működésének dinamikájáról, a médiapolitikai kezdeményezések tudatosságáról és annak okairól. […]

Bővebben...

Székely László: A személyiségi jogok hazai elmélete. A forrásvidék

Dátum: június 22, 2012 12:00 de.
Kategória: ,

Székely László könyvét végigolvasva, az opponens is átélte – ahogy ez a Szerzővel is minden bizonnyal megtörtént – annak a schwarzwaldi parasztembernek a bensőséges élményét, aki kiment a Feketeerdőbe, rátette a kezét a forrás vizére, és úgy érezte, hogy a Duna folyamát tartotta a kezében. És ez akkor is így van, ha először csak a […]

Bővebben...