Az ombudsman médiajogi gyakorlatáról*

Dátum: december 22, 2012 12:00 de.
Kategória: ,

Korábban számtalan olyan beadvány érkezett az állampolgári jogok országgyűlési biztosához és általános helyetteséhez, valamint a különbiztosokhoz, melyben különböző műsorszolgáltatók eljárását, műsorszerkezetét és egyes műsorszámainak tartalmát sérelmezték a panaszosok. Ugyancsak rendszeresek voltak az Országos Rádió és Televízió Testület (ORTT) eljárását sérelmező beadványok. Az ombudsmanok kezdetben a műsorszolgáltatókat érintő panaszokat megküldték az ORTT-nek, esetenként a konkrét ügy […]

Bővebben...

Kommentek a magyar interneten: a polgári jogi gyakorlat

Dátum: december 22, 2012 12:00 de.
Kategória: ,

A cecei Szex Sátánról Olvastam egy cikket A kollektív komment tudat alattiban Csináltam pár nicket Trágya Péter Szar-csimbók s.i.v.a.t.a.g. WhiteMetal_Baby18 111 kotongumi Valakinek rendet kell tenni A lényeget meg kell értetni Sokszor többen kellünk hozzá És összehangoltan kell fellépni „Kit lehet ezért felelősségre vonni?” (Bëlga: Komment) Az alábbi tanulmány1 azt vizsgálja, hogy a jelenlegi polgári ítélkezési […]

Bővebben...

A műsorszámok közben megjelenő kereskedelmi üzenetek

Dátum: december 22, 2012 12:00 de.
Kategória: ,

1. Bevezetés Már önmagában e cikk címe is értelmezésre szorulhat, éppen ezért rögtön az elején érdemes tisztázni, hogy alább az egyes műsorszámok közben, azokkal egyidejűleg megjelenő kereskedelmi célzattal közzétett üzenetekkel kapcsolatos gondolatok kerülnek megfogalmazásra. A címben szereplő „műsorszámok közben” kitétel helyett a „szerkesztett tartalom” kifejezés is szerepelhetne, ugyanakkor ebben az esetben a nyilvános események közvetítése […]

Bővebben...

A brit sajtó szerepfelfogásának átalakulása az elmúlt három évtizedben

Dátum: december 22, 2012 12:00 de.
Kategória: ,

A brit sajtó gyökeres megváltozásnak indult az 1980-as évek óta, az új gazdasági viszonyok miatt az orgánumok közötti verseny kíméletlenné vált. Korábban a politikai lapok egyfajta „úriember kódex” alapján tartózkodtak a durva személyeskedéstől, ha valakit lejárattak. A kizárólag a profitszerzés szempontjának előtérbe kerülésével ez a helyzet megváltozott: a minőségi tájékoztatás igénye háttérbe szorult. A jelenség mögött egyetlen […]

Bővebben...

A magánhatalom, a sajtó és az Alkotmány*

Dátum: december 22, 2012 12:00 de.
Kategória: ,

Az állami beavatkozást nem korlátozó alkotmányokkal ellentétben a mi alkotmányunk kizárólag az állami jogsértésekkel szemben nyújt garanciát a legtöbb egyéni jog számára. Általános nézet, hogy a magánhatalomnak csekély köze van az amerikai alkotmányjoghoz, bármilyen szabályozási problémákat vessen is fel az azzal való visszaélés.1 Alaposabb megfontolás után azonban a legtöbb kommentátor általában elismeri, hogy – tekintettel az […]

Bővebben...

Adalékok a Horthy-korszak sajtórendészeti szabályozásához I.

Dátum: december 22, 2012 12:00 de.
Kategória: ,

„Néhány hónappal ezelőtt az újságírók kérvénnyel fordultak a nemzetgyűléshez a sajtószabadság helyreállítása végett. Mi öregek kissé megdöbbentünk e kérelmen, mert egy pár év előtt képtelenségnek tartottuk volna, hogy Magyarországon még ezért is folyamodni kell. Hiszen 48-ban a sajtótörvény örökre eltörölte az »elővizsgálatot« és 67 óta szinte vallásos hitünk volt, hogy az a törvény szabadságunk palládiuma. […]

Bővebben...

Beharangozó A média-értéklánc szerzői jogi vonatkozásai című tanulmányhoz

Dátum: december 22, 2012 12:00 de.
Kategória: ,

Az In Medias Res című fiatal, médiaszabályozási tárgyú szakmai folyóirat először próbálkozik azzal, hogy a lap második, őszi számában előzetest, beharangozót tesz közzé egy olyan kötetről, amely a közeljövőben jelenik meg. Ami miatt örömmel teszünk eleget a hagyományokkal szakító előzetes írás elkészítésének, az éppen annak szokatlansága. Nem szeretnénk a ‘szédelgő feldicsérés’, vagy a ‘reklámszédelgés’1 hibájába esni, ezért a […]

Bővebben...

Citizens United – Nem európainak való vidék

Dátum: december 22, 2012 12:00 de.
Kategória: ,

1. Bevezetés A választási kampányok, a választási szólás szabadsága különösen érzékeny területe a demokratikus rendszerek szólásszabadságra vonatkozó szabályozásának. A politikai vélemény kifejezése a szólásszabadság lehető legmagasabb szintű védelemre érdemes megnyilvánulása,1 ugyanakkor a jog más érdekek – így a választás tisztasága, a korrupció elleni harc, a szavazás egyenlősége2 – védelmében bizony korlátokat is kényszerít a politikai kampányok lefolytatására. A korlátozás jellemzően lehet időbeli, […]

Bővebben...

A felhasználó helye a médiapluralizmus szabályozásában*

Dátum: december 22, 2012 12:00 de.
Kategória: ,

Bevezetés E tanulmány a sokszínűségnek való kitettség (exposure diversity) [azt jelöli, hogy a közönség, milyen mértékben fogyasztja a rendelkezésre álló, sokszínű médiatartalmat – a szerk.] a médiapluralizmusra vonatkozó európai törvényekben és szabályozásban elfoglalt helyét vizsgálja. A sokszínűségi lánc fogalomrendszerét/fogalmi keretét követően áttekinti az Európai Unió és tagállamai által a média (bizonyos elemei) sokszínűségének védelme és előmozdítása érdekében […]

Bővebben...

Szerkesztői beköszöntő

Dátum: június 22, 2012 12:00 de.
Kategória: ,

„Not much free speech about free speech” (Frederick Schauer) Bár a sajtószabadságról való gondolkodás Magyarországon is több évszázada kezdődött, annak mai világunkban betöltött szerepéről, és szükséges határairól értelemszerűen csak 1989-et követően kezdődhetett meg az érdemi eszmecsere. A médiajog tudománya hasonlóképpen fiatal. A számos ellentmondással terhes alkotmányos fejlődés, a média világának rohamléptékű fejlődése, és a régi […]

Bővebben...