Denis McQuail: A tömegkommunikáció elmélete

Szerző:
Dátum: június 22, 2016 12:00 de.
Kategória: ,

A tömegkommunikáció elméleteiről az idők folyamán már rengeteg könyvet jelentettek meg a világon, de minden bizonnyal egyik mű sem aratott akkora szakmai sikert és ért el oly széles olvasótábort, mint Denis McQuail A tömegkommunikáció elmélete címet viselő munkája. A mű…

Bővebben...

Lee C. Bollinger: A toleráns társadalom. Korlátlan, erőteljes és szélesre nyitott

Szerző:
Dátum: június 22, 2015 12:00 de.
Kategória: ,

Lee Bollinger két könyvét együtt jelentette meg a Wolters Kluwer kiadó. A szerző az amerikai szólásszabadság kutatója, a tengerentúli jogtudományi „establishment” elismert és gyakran hivatkozott alakja. Írásai hamisítatlanul amerikaiak, amennyiben arra törekszenek, hogy a szólásszabadság több évszázados filozófiai irodalmából, valamint…

Bővebben...

A szólásszabadság és az államhatalom sokféle arca

Szerző:
Dátum: június 22, 2013 12:00 de.
Kategória: ,

  I. Fiss téziseinek összefoglalása Fiss műve az Egyesült Államok szólásszabadság-jogi irodalmának sztenderdjeihez mérten akár radikálisnak is nevezhető. Mondanivalójának lényege, hogy az állam – amely törvényalkotási felhatalmazása folytán szabályozni tudja a szólásszabadság és a média területét is, illetve amely a…

Bővebben...

A szólásszabadság nem habostorta …

Szerző:
Dátum: december 22, 2017 12:00 de.
Kategória: ,

  1. Bevezetés Az emberi jogi szabályok előtt álló egyik legnagyobb kihívás az egymással ütköző jogok egyensúlyának megteremtése. Annak elismerése, hogy egyes személyeknek vagy személyek egy csoportjának vannak bizonyos jogai, amelyeket másoknak tiszteletben kell tartaniuk, nem ritkán olyan kötelezettségeket róhat…

Bővebben...

Az önvezető autó szoftvere magas szintű szellemi alkotás vagy kifinomult károkozó?

Szerző:
Dátum: december 22, 2017 12:00 de.
Kategória: ,

  1. Bevezetés, fogalmi alapvetések Az autóipar számára jelenleg az önvezető autók mutatják az irányt. Nem tudható, hogy ebből belátható időn belül további vezetéssegítő vagy fejlett co-pilot szolgáltatások, esetleg teljesen ­automatizált rendszerek sokasága nő-e ki. Egyes források szerint 2035-re már…

Bővebben...

A sajtóirányítási bizottság (Pressleitungskomitee) felállítása 1852-ben

Szerző:
Dátum: december 22, 2017 12:00 de.
Kategória: ,

1. Bevezető gondolatok Az 1848–1849-es forradalmi hullám nagymértékben átalakította a Habsburg Birodalom társadalmi és politikai rendszerét. A birodalom területi integritása is veszélybe került, azonban a dinasztiának sikerült restaurálnia pozícióját. A restauráció ugyanakkor nem jelenthette az 1848 előtti állapothoz való teljes…

Bővebben...

A sajtó elszámoltathatóságának korlátai

Szerző:
Dátum: december 22, 2017 12:00 de.
Kategória: ,

1. Bevezetés A sajtó önszabályozásáról szóló királyi charta (Charta) – a sajtókultúrával, sajtógyakorlattal és sajtóetikával foglalkozó jelentés (Leveson-jelentés)1 nyomán – a független (azaz az állam és a sajtó ellenőrzésétől mentes) sajtószabályozási rendszer kialakítására irányuló összpárti elköteleződés megtestesülése. E cél eléréséhez…

Bővebben...

Közszolgálati kommunikáció, közbizalom és médiaszabályozás

Szerző:
Dátum: december 22, 2017 12:00 de.
Kategória: ,

Bevezetés Az állam és a közintézmények a kommunikációs térben fogalmazzák meg mindazt, amit közszolgálatnak nevezünk. A közszolgálati tevékenység ellátása sikerében a közintézmények és az állampolgárok közötti kommunikáció jelentősége megkérdőjelezhetetlen. A „jó állam” és a „szolgáltató állam” koncepciójából egyenesen következik az…

Bővebben...

Szólásszabadság a neoliberalizmus korában

Szerző:
Dátum: december 22, 2017 12:00 de.
Kategória: ,

  Tanulmányunk tárgyát a nyugati, főként az angolszász felsőoktatási színtereken az utóbbi években, a 2010-es évek derekán felerősödő diákmozgalmak bizonyos, a szólásszabadság elvét érintő – és gyakran a ‘politikai korrektség’, illetve az ‘identitáspolitika’ kontextusában emlegetett – követelései képezik. A jelenség…

Bővebben...

Az elfeledtetéshez való jog és az extraterritorialitás kérdései

Szerző:
Dátum: december 22, 2017 12:00 de.
Kategória: ,

1. Bevezetés Az elmúlt évtizedekben lezajlott információs technológiai forradalomra válaszul az egyes jogrendszerek eltérően reagáltak a virtuális világ jelentette kihívásokra, és más hangsúlyokkal igyekeztek megteremteni az egyes szabadságjogok, így egyrészt a véleménynyilvánítás és a tájékozódáshoz való jog, másrészt a magánélet…

Bővebben...