2015/01

Tanulmányok

A sajtó és a politikai közösségek
Szerző: David Anderson
Kulturálatlan?
Érvek az „ízléstelen”, a tiszteletlen és a névtelen internetes véleménynyilvánítás védelmében
Szerző: Ian Cram
Az egyik tizenkilenc, a másik egy híján húsz?
Az antiszemitizmus és az anticionizmus közötti különbség a 2014-es gázai tiltakozások tükrében
Szerző: Robert A. Kahn
#Jesuischarlie
A véleménynyilvánítás szabadsága a globális média korában
Szerző: Joanna Kulesza
Ha a médiaszabadság és a médiapluralizmus az Európai Unió alapvető értékei közé tartoznak, az miért nem tesz semmit gyakorlati megvalósításuk biztosításáért?
Az Európai Unióról szóló szerződés 7. cikke alkalmazásának mellőzése
Szerző: Stefanie Pukallus – Jackie Harrison
A gépek nem beszélnek
A keresőmotor-szolgáltatók találati listája mint szólás az Egyesült Államok jogfelfogása tükrében
Szerző: Navratyil Zoltán

Könyvismertetések

Lee C. Bollinger: A toleráns társadalom.
Korlátlan, erőteljes és szélesre nyitott

(Budapest, Wolters Kluwer, 2014.
396. old. ISBN 978 963 295 445 5)
Polyák Gábor: Médiaszabályozás, médiapolitika – Technikai, gazdasági és társadalomtudományi összefüggések
(Budapest – Pécs, Gondolat Kiadó – PTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, 2015.
336 oldal, ISBN 9789636935283)
Frederick Schauer: A demokrácia és a szólásszabadság határai. Válogatott tanulmányok
(Budapest, Wolters Kluwer, 2014.
650 oldal, ISBN 978 963 295 447 9)
Smuk Péter: A politikai diskurzusok alkotmányjogi szerkezete
A demokratikus közvélemény kialakulásának alkotmányos garanciái – európai standardok és közép-európai kihívások
(MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2014. 168.
ISBN 978-963-9627-83-3)