2014/02

Az új médiakörnyezet szabályozási kérdései
Szerző: Rolf H. Weber – Ulrike I. Heinrich

Fórum

Megoldás a komment-dilemmára?
A 2013-as brit Defamációs Törvény 5. paragrafusa
Szerző: Nádori Péter
Egy történészi spekuláció genezise
Széljegyzetek Koltay András: Ungváry Krisztián perei
Magyarországon és Strasbourgban – Pillanatfelvétel a közéleti szereplők hírnév- és becsületvédelmének jelenkori magyarországi állapotáról című tanulmányához
Szerző: Kiss László
„Az intézmény vezetése spontaneitást nem engedhet meg”*
Megjegyzések Kiss László volt MSZMP párttitkárhelyettes, jelenlegi alkotmánybíró írásához
Szerző: Ungváry Krisztián
A kellő ténybeli támasz nélküli történészi spekuláció nem formai hiba
Viszontválasz Ungváry Krisztián ʻspekuláló’ történész fenti írására
Szerző: Kiss László

Könyvismertetések

Koltay András – Török Bernát (szerk.): Sajtószabadság és médiajog a 21. század elején
(Budapest, Wolters Kluwer, 2014. 647 oldal,
ISBN 978 963 295 423 3)
Koltay András (szerk.): Media Freedom and Regulation in the New Media World
(Budapest, Wolters Kluwer, 2014. 596 oldal,
ISBN 978 963 295 400 4)