2014/1

Tanulmányok

A rágalmazás jogának folyamatos változásai
A mulasztás kérdése, valamint a jó hírnévhez és a véleménynyilvánításhoz való jog összeegyeztetése az angolszász jogrendekben napjainkban
Szerző: John Campbell
Az internetes tárhelyszolgáltatók felelőssége rágalmazási ügyekben
A kapuőrtől az azonosításig
Szerző: Anne S. Y. Cheung

Fórum

Kísérletek a hálózatsemlegesség szabályozására az Egyesült Államokban
Egy hatásköri kérdés csapdájában
Szerző: Bartóki-Gönczy Balázs
Ungváry Krisztián perei Magyarországon és Strasbourgban
Pillanatfelvétel a közéleti szereplők hírnév- és becsületvédelmének jelenkori magyarországi állapotáról
Szerző: Koltay András
A Leveson Inquiry
Kísérlet a brit sajtószabályozás reformjára
Szerző: Debreczeni-Raskó Gabriella
A demokratikus közvélemény formálódásának alkotmányos garanciái
Európai standardok és közép-európai szabályozások
Szerző: Smuk Péter

Könyvismertetések

Koltay András (szerk.):
A gyűlöletbeszéd korlátozása Magyarországon

(Budapest, CompLex, 2013.
630 oldal, ISBN 978 963 295 353 3)
Cass R. Sunstein: Republic.com 2.0
(Budapest, CompLex, 2013.
217 oldal, ISBN 978 963 295 355 7)