2013/2

Tanulmányok

Az Atlanti-óceán (és a Pacifica-ügy) mint vízválasztó
A médiabeli „illetlenség” szabályozása az Egyesült Államokban,
európai összehasonlító nézőpontból
Szerző: Mark D. Cole
A digitális kor kór
Szerző: Molnár Attila Károly
Nagy Ferenc és Rajk László sajtórendészeti vitája 1946-ban
Adalékok Rajk László belügyminiszteri működéséhez
Szerző: Sz. Nagy Gábor
A médiapluralizmus nyomában
Elméleti alapvetések
az Európai Unió médiapolitikájának tanulmányozásához
Szerző: Nyakas Levente
A személyiség magánjogi védelmének dogmatikája a német jogban
Az általános személyiségi jog tana, különös tekintettel a személy becsületének és jó hírnévének védelmére
Szerző: Szilágyi Ferenc
A polgári perek nyilvánossága
Szerző: Horváth E. Írisz